Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Νέο, καινοτόμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο


Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 Ομολογιακό Εσωτερικού 

Καινοτόμος Τρόπος Επένδυσης Σε Ελληνικά Ομόλογα Η επενδυτική στρατηγική περιλαμβάνει αγορά και διακράτηση ομολόγων με σκοπό την αποπληρωμή τους στη λήξη, με κύρια χαρακτηριστικά: 

  • Διανομή Μερίσματος 
  • Ελκυστικά Yields 
  • Σταθερό Χαρτοφυλάκιο 


Αναλυτικές πληροφορίες για το νέο Α/Κ, καθώς και ενημερωτικό-υποστηρικτικό υλικό σχετικά με τον επενδυτικό χαρακτήρα και τα πλεονεκτήματα του Α/Κ μπορείτε να βρείτε ως εξής:

Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 Ομολογιακό Εσωτερικού 

Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές (KIID)

Πληροφοριακό Έντυπο