Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Φτιάξε το χαρτοφυλάκιό σου

Το επενδυτικό εργαλείο "Φτιάξε το χαρτοφυλάκιό σου" σας καθοδηγεί να δημιουργήσετε σε τρία απλά βήματα το δικό σας χαρτοφυλάκιο. Δοκιμάστε τώρα τις δυνάμεις σας μόνοι σας ή ξεκινήστε με τη βοήθεια του Εξειδικευμένου Συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς

Ρίσκο

Χαμηλό
Μεσαίο
Υψηλό

Συντηρητικό Χαρτοφυλάκιο

Φτιάξε το χαρτοφυλάκιό σου

Ισορροπημένο Χαρτοφυλάκιο

Φτιάξε το χαρτοφυλάκιό σου

Αναπτυξιακό Χαρτοφυλάκιο

Φτιάξε το χαρτοφυλάκιό σου

Ενημερωθείτε για το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης

Πλεονεκτήματα Επένδυσης