Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Πειραιώς Fund of Funds Μικτό Αμυντικής Στρατηγικής (R)

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νόμισμα
Ημερομηνία Έναρξης 22/2/2007
Δείκτης Αναφοράς -
Ενεργητικό €22.480.526,55
Καθαρή Τιμή Μεριδίου €1,9670
ISIN GRF000098001
Προμήθεια Διαχείρισης 1,20%
Εταιρία Διαχείρισης Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας Τράπεζα Πειραιώς
Ημερομηνία Αναφοράς Ενεργητικού & Τιμής Μεριδίου 27/3/2020

Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η επίτευξη των υψηλότερων δυνατών αποδόσεων με ανάληψη του ελάχιστου δυνατού επενδυτικού κινδύνου, μέσω της κατανομής του σε ένα ευρύ φάσμα επενδύσεων σε άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ). Κατά την επιλογή των προς επένδυση μετοχών ή μεριδίων ΟΣΕΚΑ ή άλλων ΟΣΕ αξιολογείται και λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, η ύπαρξη και ο βαθμός αναφοράς των ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ στις Αρχές Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Διοικητικής Επενδυτικής Στρατηγικής.

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Δείκτης Κινδύνου & Απόδοσης
1
2
3
4
5
6
7
Χαμηλότερος Κίνδυνος

Χαμηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση
Υψηλότερος Κίνδυνος

Υψηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση

Εξέλιξη Τιμής
1 έτος

Εξέλιξη Τιμής
5 έτη

Εξέλιξη Τιμής

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες

Εξέλιξη Ποσού €10.000
1 έτος

Εξέλιξη Ποσού €10.000
5 έτη

Εξέλιξη Ποσού €10.000

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες