Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Πειραιώς Μικτό ESG Responsible Investing Fund of Funds (R)

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νόμισμα
Ημερομηνία Έναρξης 22/2/2007
Δείκτης Αναφοράς -
Ενεργητικό €228.569.346,77
Καθαρή Τιμή Μεριδίου €2,2056
ISIN GRF000098001
Προμήθεια Διαχείρισης 1,20%
Εταιρία Διαχείρισης Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας Τράπεζα Πειραιώς
Ημερομηνία Αναφοράς Ενεργητικού & Τιμής Μεριδίου 17/1/2022
3 Yrs Morningstar RatingTM  Περισσότερα
Morningstar category:  EUR Cautious Allocation
Ημερομηνία αναφοράς Στοιχείων 30.11.2021

Επενδυτικός Σκοπός

Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η αύξηση της αξίας των επενδύσεων του, μέσω των τοποθετήσεων του ενεργητικού του σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των Διαπραγματεύσιμων ΟΣΕΚΑ (UCITS ETF),που επενδύουν σε ομόλογα ή μετοχές, κατά την επιλογή των οποίων, μεταξύ άλλων, αξιολογείται και λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη και ο βαθμός αναφοράς των ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ στις Αρχές Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης - Environmental, Social, and Governance (ESG).

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Δείκτης Κινδύνου & Απόδοσης
1
2
3
4
5
6
7
Χαμηλότερος Κίνδυνος

Χαμηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση
Υψηλότερος Κίνδυνος

Υψηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση

Εξέλιξη Τιμής
1 έτος

Εξέλιξη Τιμής
5 έτη

Εξέλιξη Τιμής

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες

Εξέλιξη Ποσού €10.000
1 έτος

Εξέλιξη Ποσού €10.000
5 έτη

Εξέλιξη Ποσού €10.000

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες