Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Πειραιώς A/K Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας (R)

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νόμισμα
Ημερομηνία Έναρξης 19/7/1994
Δείκτης Αναφοράς -
Ενεργητικό €169.547.464,98
Καθαρή Τιμή Μεριδίου €10,8724
ISIN GRF000103009
Προμήθεια Διαχείρισης 1,10%
Εταιρία Διαχείρισης Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας Τράπεζα Πειραιώς
Ημερομηνία Αναφοράς Ενεργητικού & Τιμής Μεριδίου 24/9/2020

Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στο μεριδιούχο τη δυνατότητα επίτευξης κερδών τόσο από εισόδημα, όσο και από υπεραξία. Η επένδυση έχει μεσο-μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και αφορά χαρτοφυλάκιο ελληνικών εταιρικών ομολόγων.

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Δείκτης Κινδύνου & Απόδοσης
1
2
3
4
5
6
7
Χαμηλότερος Κίνδυνος

Χαμηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση
Υψηλότερος Κίνδυνος

Υψηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση

Εξέλιξη Τιμής
1 έτος

Εξέλιξη Τιμής
5 έτη

Εξέλιξη Τιμής

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες

Εξέλιξη Ποσού €10.000
1 έτος

Εξέλιξη Ποσού €10.000
5 έτη

Εξέλιξη Ποσού €10.000

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες