Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Πειραιώς A/K Εισοδήματος Μικτό (R)

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νόμισμα
Ημερομηνία Έναρξης 16/1/2007
Δείκτης Αναφοράς -
Ενεργητικό €8.667.942,70
Καθαρή Τιμή Μεριδίου €9,8318
ISIN GRF000328002
Προμήθεια Διαχείρισης 1,50%
Εταιρία Διαχείρισης Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας Τράπεζα Πειραιώς
Ημερομηνία Αναφοράς Ενεργητικού & Τιμής Μεριδίου 24/2/2020

Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στο μεριδιούχο τη δυνατότητα επίτευξης τόσο κεφαλαιακών κερδών, όσο και εισοδήματος. Η επένδυση έχει μεσο-μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και αφορά χαρτοφυλάκιο μετοχών και ομολόγων εταιριών με έδρα την Ευρωζώνη

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Δείκτης Κινδύνου & Απόδοσης
1
2
3
4
5
6
7
Χαμηλότερος Κίνδυνος

Χαμηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση
Υψηλότερος Κίνδυνος

Υψηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση

Εξέλιξη Τιμής
1 έτος

Εξέλιξη Τιμής
5 έτη

Εξέλιξη Τιμής

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες

Εξέλιξη Ποσού €10.000
1 έτος

Εξέλιξη Ποσού €10.000
5 έτη

Εξέλιξη Ποσού €10.000

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες