Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Αμοιβαία Κεφάλαια

Δείτε Προϊόντα

Το επενδυτικό «όχημα» μέσω του οποίου μπορείτε να επενδύσετε στις αγορές 
 

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια ή αλλιώς οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) είναι το κύριο όχημα μέσω του οποίου ιδιώτες επενδύουν σε κεφαλαιαγορές. Αποτελούν έναν από τους πιο πετυχημένους και διάσημους επενδυτικούς θεσμούς παγκοσμίως που σας επιτρέπει ευέλικτα, γρήγορα και με συγκριτικά χαμηλό κόστος υπηρεσιών να διευρύνετε τις επενδυτικές σας δυνατότητες.

Επιλογές Επένδυσης με πληθώρα πλεονεκτημάτων. 

Η επιλογή Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, ενισχύει τα επενδυτικά σας σχέδια με μια σειρά πλεονεκτημάτων, όπως:

  • Θεσμική προστασία με πλήρη διαφάνεια στην ενημέρωση, αποτελεσματική διασπορά και άμεση ρευστότητα 
  • Άμεση πληροφόρηση για τα βασικά χαρακτηριστικά της επένδυσής σας, ώστε να έχετε εικόνα της φύσης και των κινδύνων της που επιτρέπει επενδυτικές αποφάσεις με πλήρη γνώση του επενδυτικού προϊόντος
  • Προσωποποιημένη επιλογή επένδυσης σύμφωνα με το επενδυτικό προφίλ και τους επενδυτικούς στόχους σας   
  • Ενδυνάμωση των χρημάτων σας, καθώς ακόμα και το ελάχιστο ποσό επένδυσης αποκτά ισχύ, όντας μέρος μιας μεγαλύτερης κοινής περιουσίας
  • Διαχείριση περιουσίας σε καθημερινή βάση από εξειδικευμένους και  έμπειρους διαχειριστές που καλύπτουν την έλλειψη  ειδικών γνώσεων, συστημάτων και χρόνου 
  • Έγκαιρη αξιοποίηση των αναδυόμενων επενδυτικών ευκαιριών αφού έχετε άμεση  πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές και σε  εξειδικευμένες επενδυτικές στρατηγικές 
  • Μείωση του  επενδυτικού κινδύνου χάρη στην αποτελεσματική διασπορά του χαρτοφυλακίου σας χωρίς να θυσιάζεται η απόδοση
  • Δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης  και διάθεσης του κεφαλαίου για οποιαδήποτε χρήση επιθυμείτε
  • Άμεση και καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση για τις  τιμές των προϊόντων στα οποία έχετε επενδύσει


Στην Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ σας περιμένει μια  ευρεία γκάμα Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ώστε να επεκτείνετε τις επενδυτικές σας δυνατότητες σύμφωνα με το επενδυτικό σας προφίλ και στόχο. 

Διάβασε περισσότερα

Μετοχικά

4 hexagon

Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια εσωτερικού και εξωτερικού που επιδιώκουν κεφαλαιακά κέρδη και μερισματικές αποδόσεις από μετοχικούς τίτλους

Διάβασε περισσότερα

Μικτά

3 square

Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια που επιδιώκουν υπεραξία μέσω της σύνθεσης ενός διευρυμένου χαρτοφυλακίου μετοχών και ομολόγων

Διάβασε περισσότερα

Ομολογιακά

13 triangle

Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια που επιδιώκουν κέρδος κυρίως από εισόδημα και δευτερευόντως υπεραξία μέσω της επένδυσης σε εγχώριους και διεθνείς ομολογιακούς τίτλους

Διάβασε περισσότερα

Χρηματαγοράς

1 oval

1 Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς με στόχο την επίτευξη των αποδόσεων των χρηματαγορών


Διάβασε περισσότερα

Fund of Funds

6 romvos

Αμοιβαία Κεφάλαια Fund of Funds που προσφέρουν στον επενδυτή το πλεονέκτημα ολοκληρωμένης επενδυτικής στρατηγικής και ευρείας διασποράς

Διάβασε περισσότερα

Ομολογιακά

2 triangle

Ομολογιακά  Αμοιβαία Κεφάλαια που επιδιώκουν κέρδος κυρίως από εισόδημα και δευτερευόντως υπεραξία μέσω της επένδυσης σε διεθνείς ομολογιακούς τίτλους

Διάβασε περισσότερα

Fund of Funds

1 romvos

Αμοιβαία Κεφάλαια Fund of Funds που προσφέρουν στον επενδυτή το πλεονέκτημα ολοκληρωμένης επενδυτικής στρατηγικής και ευρείας διασποράς

Διάβασε περισσότερα

Μετοχικά

2 hexagon

Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια που επιδιώκουν κέρδος κυρίως από κεφαλαιακά κέρδη και μερισματικές αποδόσεις από μετοχικούς τίτλους 

Διάβασε περισσότερα

Μικτά

2 square

Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια που επιδιώκουν υπεραξία μέσω της σύνθεσης ενός διευρυμένου χαρτοφυλακίου μετοχών και ομολόγων

Διάβασε περισσότερα