Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Οι κορυφαίες επιδόσεις μας αντανακλούν την εμπιστοσύνη σας

Οι κορυφαίες επιδόσεις μας αντανακλούν την εμπιστοσύνη σας Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ | Κορυφαία εταιρία διαχείρισης κεφαλαίων στην Ελλάδα:

  • 1ος θεσμικός επενδυτής σε κεφάλαια που επενδύονται στην ελληνική αγορά, στηρίζοντας έμπρακτα την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και την εγχώρια κεφαλαιαγορά
  • 1η θέση σε απόδοση στην κατηγορία των μετοχικών Α/Κ Ελλάδος για το 2022 
  • 1η θέση σε ρυθμό αύξησης κεφαλαίων υπό διαχείριση την τελευταία 10ετία στην ελληνική αγορά επαγγελματικής διαχείρισης
  • 1ος θεσμικός επενδυτής της χώρας σε κεφάλαια υπό διαχείριση σε Α/Κ με ESG χαρακτηριστικά


Ημερομηνία αναφοράς: 31.12.2022
Πηγή: Βάση Δεδομένων Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών https://www.ethe.org.gr, [περίοδος αναφοράς: 31.12.2021-31.12.2022]