Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Piraeus Private Banking Megatrends Global Equity Fund (P)

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νόμισμα
Ημερομηνία Έναρξης 12/7/2021
Δείκτης Αναφοράς GRF000351004
Ενεργητικό €12.978.956,86
Καθαρή Τιμή Μεριδίου €9,0590
ISIN GRF000351004
Προμήθεια Διαχείρισης 2,00%
Εταιρία Διαχείρισης Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας Τράπεζα Πειραιώς
Ημερομηνία Αναφοράς Ενεργητικού & Τιμής Μεριδίου 29/6/2022
Ημερομηνία αναφοράς Στοιχείων 31.01.2022

Επενδυτικός Σκοπός

Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η αύξηση της αξίας των επενδύσεων του, μέσω των τοποθετήσεων του ενεργητικού του σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών εταιρειών των διεθνών χρηματιστηριακών αγορών κυρίως σε μετοχές εταιριών μεγάλης κεφαλαιοποίησης των ΗΠΑ και των χωρών της Ευρωζώνης.
Στην παρούσα του σύνθεση το Α/Κ επενδύει σε μετοχές εταιρειών που φαίνεται να επωφελούνται από μακροπρόθεσμες παγκόσμιες τάσεις [Value Investing, Energy Transition, Changing Habits, Sustainable Investing].

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Δείκτης Κινδύνου & Απόδοσης
1
2
3
4
5
6
7
Χαμηλότερος Κίνδυνος

Χαμηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση
Υψηλότερος Κίνδυνος

Υψηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση

Εξέλιξη Τιμής
1 έτος

Εξέλιξη Τιμής
5 έτη

Εξέλιξη Τιμής

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες

Εξέλιξη Ποσού €10.000
1 έτος

Εξέλιξη Ποσού €10.000
5 έτη

Εξέλιξη Ποσού €10.000

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες