Μεταβείτε στην αρχική σελίδα
Η σύνθεση ομολόγων και μετοχών, προς όφελος του επενδυτή

Η κατηγορία Μικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ περιλαμβάνει 4 Αμοιβαία Κεφάλαια που επιδιώκουν την επίτευξη αποδόσεων τόσο από υπεραξία όσο και από εισόδημα, μέσω της σύνθεσης ενός διευρυμένου χαρτοφυλακίου μετοχών, ομολόγων και μετρητών στην Ελληνική και Διεθνή αγορά.

Η κατηγορία αυτή σας προσφέρει τη δυνατότητα για μεσο-μακροπρόθεσμες αποδόσεις μέσα από δυναμικά χαρτοφυλάκια

Διάβασε περισσότερα

Διαθέσιμα Προϊόντα