Μεταβείτε στην αρχική σελίδα
Be Balanced | Ολοκληρωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια μέσω σύνθεσης Αμοιβαίων Κεφαλαίων των σημαντικότερων διεθνών διαχειριστών  

Η κατηγορία υπο - Αμοιβαίων Κεφαλαίων Balanced Fund Of Funds του Κεφαλαίου PiraeuInvest περιλαμβάνει 3 Αμοιβαία Κεφάλαια που προσφέρουν στον επενδυτή την επιδίωξη αποδόσεων μέσω επιλεγμένων διεθνών αμοιβαίων κεφαλαίων με διαφορετικές στρατηγικές και διευρυμένη διαφοροποίηση. 

Διαθέσιμα Προϊόντα