Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Χρηματαγοράς

Δείτε Προϊόντα oval oval
Επένδυση στις αποδόσεις της χρηματαγοράς

Η κατηγορία Αμοιβαίων Κεφαλαίων  Χρηματαγοράς της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ περιλαμβάνει 1 Αμοιβαίο Κεφάλαιο που επιδιώκει να προσφέρει στον επενδυτή τις αποδόσεις των επιτοκίων καταθέσεων και άλλων μέσων χρηματαγοράς. Η κατηγορία αυτή στοχεύει στη διατήρηση του κεφαλαίου και σε άμεση ρευστότητα.

Διαθέσιμα Προϊόντα