Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Πειραιώς Low Volatility Fund of Funds Μικτό (R)

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νόμισμα
Ημερομηνία Έναρξης 1/9/2021
Δείκτης Αναφοράς -
Ενεργητικό €148.814.517,14
Καθαρή Τιμή Μεριδίου €9,6676
ISIN GRF000356003
Προμήθεια Διαχείρισης 0,50%
Εταιρία Διαχείρισης Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας Τράπεζα Πειραιώς
Ημερομηνία Αναφοράς Ενεργητικού & Τιμής Μεριδίου 29/6/2022
Ημερομηνία αναφοράς Στοιχείων 31.01.2022

Επενδυτικός Σκοπός

Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η αύξηση της αξίας των επενδύσεών του μέσω υπεραξιών με τη χρήση στρατηγικών περιορισμού της μεταβλητότητας σε χρονικό ορίζοντα επένδυσης 3-5 έτη μέσω της τοποθέτησης του ενεργητικού του σε μερίδια ΟΣΕΚΑ. Η επίτευξη θετικών αποδόσεων, ωστόσο, δεν είναι εγγυημένη και το αρχικό κεφάλαιο των επενδυτών ενδέχεται να διατρέχει κίνδυνο.

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Δείκτης Κινδύνου & Απόδοσης
1
2
3
4
5
6
7
Χαμηλότερος Κίνδυνος

Χαμηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση
Υψηλότερος Κίνδυνος

Υψηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση

Εξέλιξη Τιμής
1 έτος

Εξέλιξη Τιμής
5 έτη

Εξέλιξη Τιμής

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες

Εξέλιξη Ποσού €10.000
1 έτος

Εξέλιξη Ποσού €10.000
5 έτη

Εξέλιξη Ποσού €10.000

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες