Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό (R)

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νόμισμα
Ημερομηνία Έναρξης 17/4/2001
Δείκτης Αναφοράς -
Ενεργητικό €76.190.171,91
Καθαρή Τιμή Μεριδίου €4,5011
ISIN GRF000097003
Προμήθεια Διαχείρισης 1,20%
Εταιρία Διαχείρισης Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας Τράπεζα Πειραιώς
Ημερομηνία Αναφοράς Ενεργητικού & Τιμής Μεριδίου 17/1/2022
Overall Morningstar RatingTM
Περισσότερα
Morningstar category:  EUR Moderate Allocation - Global
Ημερομηνία αναφοράς Στοιχείων 30.11.2021

Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στο μεριδιούχο τη δυνατότητα επίτευξης κερδών, σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, μέσω της επένδυσης του ενεργητικού του σε επιλεγμένους ΟΣΕΚΑ ή άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, οι οποίοι προσφέρουν διαφοροποιημένη έκθεση επί μετοχικών και ομολογιακών αξιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η επιλογή των ΟΣΕΚΑ βασίζεται σε μια δομημένη και τακτική διαδικασία αξιολόγησης με μια σειρά ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων. Εκτός από την κατανομή σε διαφορετικές επενδυτικές κατηγορίες (ομόλογα, μετοχές), το χαρτοφυλάκιο προσφέρει επιπλέον ευρεία γεωγραφική/εθνική κατανομή και διαφορετικές επενδυτικές στρατηγικές των σημαντικότερων διεθνών διαχειριστών κεφαλαίων.

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Δείκτης Κινδύνου & Απόδοσης
1
2
3
4
5
6
7
Χαμηλότερος Κίνδυνος

Χαμηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση
Υψηλότερος Κίνδυνος

Υψηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση

Εξέλιξη Τιμής
1 έτος

Εξέλιξη Τιμής
5 έτη

Εξέλιξη Τιμής

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες

Εξέλιξη Ποσού €10.000
1 έτος

Εξέλιξη Ποσού €10.000
5 έτη

Εξέλιξη Ποσού €10.000

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες