Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Πειραιώς Fund of Funds Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό (R)

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νόμισμα
Ημερομηνία Έναρξης 19/9/2000
Δείκτης Αναφοράς -
Ενεργητικό €9.418.697,62
Καθαρή Τιμή Μεριδίου €3,7592
ISIN GRF000096005
Προμήθεια Διαχείρισης 2,00%
Εταιρία Διαχείρισης Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας Τράπεζα Πειραιώς
Ημερομηνία Αναφοράς Ενεργητικού & Τιμής Μεριδίου 29/6/2022
Ημερομηνία αναφοράς Στοιχείων 31.01.2022

Επενδυτικός Σκοπός

Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η αύξηση της αξίας των επενδύσεων του μέσω επενδύσεων σε ΟΣΕΚΑ ή άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, που επενδύουν κυρίως σε μετοχές. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μερίδια ή μετοχές μετοχικών Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) που επενδύουν σε αναδυόμενες αγορές.

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Δείκτης Κινδύνου & Απόδοσης
1
2
3
4
5
6
7
Χαμηλότερος Κίνδυνος

Χαμηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση
Υψηλότερος Κίνδυνος

Υψηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση

Εξέλιξη Τιμής
1 έτος

Εξέλιξη Τιμής
5 έτη

Εξέλιξη Τιμής

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες

Εξέλιξη Ποσού €10.000
1 έτος

Εξέλιξη Ποσού €10.000
5 έτη

Εξέλιξη Ποσού €10.000

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες