Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό (R)

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νόμισμα
Ημερομηνία Έναρξης 16/1/2007
Δείκτης Αναφοράς -
Ενεργητικό €41.941.802,78
Καθαρή Τιμή Μεριδίου €11,6969
ISIN GRF000094000
Προμήθεια Διαχείρισης 0,80%
Εταιρία Διαχείρισης Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας Τράπεζα Πειραιώς
Ημερομηνία Αναφοράς Ενεργητικού & Τιμής Μεριδίου 27/2/2024
Overall Morningstar RatingTM Περισσότερα
Morningstar category:  EUR Diversified Bond
Ημερομηνία αναφοράς Στοιχείων.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στα έντυπα των Α/Κ πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.
31.01.2024

Επενδυτικός Σκοπός

Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η αύξηση της αξίας των επενδύσεων του, μέσω των τοποθετήσεων του ενεργητικού του σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, στην ελληνική αγορά και στο εξωτερικό, που επενδύουν κυρίως σε ομόλογα.

Ο επενδυτικός κίνδυνος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κρίνεται χαμηλός, λόγω των διακυμάνσεων των τιμών των μετοχών ή μεριδίων των ΟΣΕΚΑ στους οποίους επενδύει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, σε αναλογία και με τις διακυμάνσεις των χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία επενδύουν άμεσα αυτοί οι οργανισμοί.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές που έχουν μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και επιζητούν να τοποθετηθούν σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μεριδίων ομολογιακών ΟΣΕΚΑ.

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Δείκτης Κινδύνου
1
2
3
4
5
6
7
Χαμηλότερος Κίνδυνος

Υψηλότερος Κίνδυνος

Εξέλιξη Τιμής
1 έτος

Εξέλιξη Τιμής
5 έτη

Εξέλιξη Τιμής

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες

Εξέλιξη Ποσού €10.000
1 έτος

Εξέλιξη Ποσού €10.000
5 έτη

Εξέλιξη Ποσού €10.000

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες