Μεταβείτε στην αρχική σελίδα
Ολοκληρωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια μέσω σύνθεσης Αμοιβαίων Κεφαλαίων των σημαντικότερων διεθνών διαχειριστών  

Η κατηγορία Αμοιβαίων Κεφαλαίων Fund Of Funds της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ περιλαμβάνει Αμοιβαία Κεφάλαια που προσφέρουν στον επενδυτή την επιδίωξη αποδόσεων μέσω επιλεγμένων διεθνών αμοιβαίων κεφαλαίων με διαφορετικές στρατηγικές και διευρυμένη διαφοροποίηση. 


H κατηγορία αυτή σας παρέχει το πλεονέκτημα της πλέον αξιόπιστης επιλογής αμοιβαίων κεφαλαίων από αναγνωρισμένους διεθνείς διαχειριστές, πρόσβαση σε εξειδικευμένες επενδυτικές στρατηγικές σε ευρύ πεδίο κατηγοριών και θεμάτων επένδυσης και διαφοροποιημένη έκθεση στην: 
  • Παγκόσμια αγορά ομολόγων
  • Παγκόσμια αγορά μετοχών
  • Αναδυόμενες αγορές 
  • Αρχές Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Διοικητικής Επενδυτικής Στρατηγικής

Διάβασε περισσότερα

Διαθέσιμα Προϊόντα