Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Πειραιώς A/K US Μετοχικό Εξωτερικού (R)

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νόμισμα
Ημερομηνία Έναρξης 15/2/1995
Δείκτης Αναφοράς -
Ενεργητικό €7.800.801,99
Καθαρή Τιμή Μεριδίου €14,7189
ISIN GRF000104007
Προμήθεια Διαχείρισης 2,25%
Εταιρία Διαχείρισης Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας Τράπεζα Πειραιώς
Ημερομηνία Αναφοράς Ενεργητικού & Τιμής Μεριδίου 23/6/2021
3Yrs Morningstar RatingTM
Περισσότερα
Morningstar category:  U.S. Large-Cap Blend Equity

Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στο μεριδιούχο τη δυνατότητα επίτευξης κεφαλαιακών κερδών από μετοχικούς τίτλους, καθώς και μερισματικών αποδόσεων. Η επένδυση έχει μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και αφορά ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει μετοχές εταιριών μεγάλης κεφαλαιοποίησης των Η.Π.Α.

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Δείκτης Κινδύνου & Απόδοσης
1
2
3
4
5
6
7
Χαμηλότερος Κίνδυνος

Χαμηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση
Υψηλότερος Κίνδυνος

Υψηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση

Εξέλιξη Τιμής
1 έτος

Εξέλιξη Τιμής
5 έτη

Εξέλιξη Τιμής

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες

Εξέλιξη Ποσού €10.000
1 έτος

Εξέλιξη Ποσού €10.000
5 έτη

Εξέλιξη Ποσού €10.000

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες