Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Ομολογιακά

Δείτε Προϊόντα triangle triangle
Η επιλογή που ανοίγει τα επενδυτικά σας σύνορα σε χαρτοφυλάκια εισοδήματος, εντός και εκτός Ελλάδας


Η κατηγορία Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ περιλαμβάνει 5 Αμοιβαία Κεφάλαια που επιδιώκουν κέρδος, κυρίως από εισόδημα και δευτερευόντως υπεραξία μέσω της επένδυσης σε εταιρικούς και κρατικούς, εθνικούς και διεθνείς ομολογιακούς τίτλους.

Η κατηγορία αυτή σας προσφέρει τη δυνατότητα να επιλέξετε το χαρτοφυλάκιο που ανταποκρίνεται στο προφίλ, τις ανάγκες και τις στοχεύσεις σας, επιλέγοντας το αντιπροσωπευτικό χαρτοφυλάκιο που απαρτίζεται από: 

  • Διεθνή Κρατικά και Εταιρικά Ομόλογα
  • Ευρωπαϊκά Κρατικά και Εταιρικά Ομόλογα
  • Ελληνικά Κρατικά και Εταιρικά Ομόλογα

Διάβασε περισσότερα

Διαθέσιμα Προϊόντα