Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Ομολογιακά

Δείτε Προϊόντα triangle triangle
Η επιλογή που ανοίγει τα επενδυτικά σας σύνορα σε χαρτοφυλάκια εισοδήματος, εντός και εκτός Ελλάδας


Η κατηγορία Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ περιλαμβάνει Αμοιβαία Κεφάλαια που επιδιώκουν κέρδος, κυρίως από εισόδημα και δευτερευόντως υπεραξία μέσω της επένδυσης σε εταιρικούς και κρατικούς, εθνικούς και διεθνείς ομολογιακούς τίτλους.

Η κατηγορία αυτή σας προσφέρει τη δυνατότητα να επιλέξετε το χαρτοφυλάκιο που ανταποκρίνεται στο προφίλ, τις ανάγκες και τις στοχεύσεις σας, επιλέγοντας το αντιπροσωπευτικό χαρτοφυλάκιο που απαρτίζεται από: 

  • Διεθνή Κρατικά και Εταιρικά Ομόλογα
  • Ευρωπαϊκά Κρατικά και Εταιρικά Ομόλογα
  • Ελληνικά Κρατικά και Εταιρικά Ομόλογα

Διάβασε περισσότερα

Διαθέσιμα Προϊόντα