Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό (R)

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νόμισμα
Ημερομηνία Έναρξης 21/11/1996
Δείκτης Αναφοράς -
Ενεργητικό €53.314.384,97
Καθαρή Τιμή Μεριδίου €2,5758
ISIN GRF000101003
Προμήθεια Διαχείρισης 1,00%
Εταιρία Διαχείρισης Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας Τράπεζα Πειραιώς
Ημερομηνία Αναφοράς Ενεργητικού & Τιμής Μεριδίου 25/11/2022
Overall Morningstar RatingTM
Περισσότερα
Morningstar category:  EUR Moderate Allocation
Ημερομηνία αναφοράς Στοιχείων.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στα έντυπα των Α/Κ πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.
31.10.2022

Επενδυτικός Σκοπός

Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η αύξηση της αξίας των επενδύσεων του, τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία, μέσω των τοποθετήσεων του ενεργητικού του σε ένα ευρύ φάσμα κινητών αξιών κυρίως της ευρωζώνης και δευτερευόντως της ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς και χρηματαγοράς.

Ο Επενδυτικός κίνδυνος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κρίνεται μεσαίος λόγω της μεταβλητότητας των τιμών, κυρίως των μετοχών και δευτερευόντως των ομολόγων στα οποία επενδύει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές που έχουν μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και επιζητούν να τοποθετηθούν σε ένα ευρείας διασποράς χαρτοφυλάκιο κατανομής περιουσίας στην Ευρώπη.

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Δείκτης Κινδύνου & Απόδοσης
1
2
3
4
5
6
7
Χαμηλότερος Κίνδυνος

Χαμηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση
Υψηλότερος Κίνδυνος

Υψηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση

Εξέλιξη Τιμής
1 έτος

Εξέλιξη Τιμής
5 έτη

Εξέλιξη Τιμής

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες

Εξέλιξη Ποσού €10.000
1 έτος

Εξέλιξη Ποσού €10.000
5 έτη

Εξέλιξη Ποσού €10.000

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες