Μεταβείτε στην αρχική σελίδα
Η σύνθεση ομολόγων και μετοχών, προς όφελος του επενδυτή

Η κατηγορία Μικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ περιλαμβάνει Αμοιβαία Κεφάλαια που επιδιώκουν την επίτευξη αποδόσεων τόσο από υπεραξία όσο και από εισόδημα, μέσω της σύνθεσης ενός διευρυμένου χαρτοφυλακίου μετοχών, ομολόγων και μετρητών στην Ελληνική και Διεθνή αγορά.

Η κατηγορία αυτή σας προσφέρει τη δυνατότητα για μεσο-μακροπρόθεσμες αποδόσεις μέσα από δυναμικά χαρτοφυλάκια που περιλαμβάνουν: 
  • Μετοχές και Ομόλογα στις Διεθνείς αγορές 
  • Μετοχές και Ομόλογα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, Ομόλογα και Μετοχές εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Διάβασε περισσότερα

Διαθέσιμα Προϊόντα