Μεταβείτε στην αρχική σελίδα
Η σύνθεση ομολόγων και μετοχών, προς όφελος του επενδυτή

Η κατηγορία Μικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ περιλαμβάνει 5 Αμοιβαία Κεφάλαια που επιδιώκουν την επίτευξη αποδόσεων τόσο από υπεραξία όσο και από εισόδημα, μέσω της σύνθεσης ενός διευρυμένου χαρτοφυλακίου μετοχών, ομολόγων και μετρητών στην Ελληνική και Διεθνή αγορά.

Η κατηγορία αυτή σας προσφέρει τη δυνατότητα για μεσο-μακροπρόθεσμες αποδόσεις μέσα από δυναμικά χαρτοφυλάκια που περιλαμβάνουν: 
  • Μετοχές και Ομόλογα στις Διεθνείς αγορές 
  • Μετοχές και Ομόλογα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, Ομόλογα και Μετοχές εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Διάβασε περισσότερα

Διαθέσιμα Προϊόντα