Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Ευρωπαϊκή Οδηγία MiFID

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) καθορίζει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας για την εναρμόνιση των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων στην Ευρώπη. Ενημερωθείτε αναλυτικότερα για το τι είναι και για το πώς σας επηρεάζει ως επενδυτή στο σύνδεσμο που ακολουθεί.