Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Ιστορική Διαδρομή

Με πολυετή ιστορία, σήμερα πρωταγωνιστής στην αγορά Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Σήμερα, η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ με άριστη γνώση του περιβάλλοντος της αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων, με πολύτιμη εμπειρία από τις αλλαγές και τις εξελίξεις στο ελληνικό αλλά και παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι, αλλά και με πορεία συνεχούς εξέλιξης, προσφέρει στον επενδυτή:

 • Τεχνογνωσία και Εξειδίκευση
 • Αξιοπιστία και Διαφάνεια
 • Υψηλού επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες διαχείρισης

Οι σημαντικότεροι σταθμοί της ιστορικής διαδρομής της Πειραιώς Asset Management AΕΔΑΚ:

 • 1993 ΙΔΡΥΕΤΑΙ

  η πρώτη ΑΕΔΑΚ του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς με την επωνυμία Πειραιώς ΑΕΔΑΚ

 • 2000 ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ

  8 χρόνια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της και εδραιώνεται στην ελληνική αγορά Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Αναλαμβάνει τη διαχείριση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Χίος και της Μακεδονίας- Θράκης

 • 2002 ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ

  συνεργασία στρατηγικής σημασίας με την ING Asset Management, η οποία διήρκησε 4 χρόνια

 • 2006 ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ

  η Πειραιώς Asset Management AEΔΑΚ, ως ΑΕΔΑΚ Διευρυμένου Σκοπού στις 15 Μαΐου

 • 2013 ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ

  την ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ και αναλαμβάνει τη διαχείριση 8 Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Millennium AΕΔΑΚ

 • 2019 ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΕΙ

  την παγκόσμια πρωτοβουλία PRI (Principles for Responsible Investment)για την υιοθέτηση των Aρχών Yπεύθυνων Επενδύσεων

 • Σήμερα ΗΓΕΙΤΑΙ

  με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου αλλά και Αμοιβαία Κεφάλαια όλων των τύπων και κατηγοριών και διεκδικεί ηγετικό ρόλο στην Ελληνική αγορά