Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Εταιρικό Προφίλ

Η εταιρία που φέρνει νέα δεδομένα στην επενδυτική αγορά 

Με έδρα στην Αθήνα, και πολυετή ιστορία στο χώρο, η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ διαθέτει μια από τις πλέον έμπειρες διαχειριστικές ομάδες, άριστη γνώση του περιβάλλοντος της επενδυτικής δραστηριότητας και της κεφαλαιακής αγοράς, πολύτιμη εμπειρία από τις αλλαγές και τις εξελίξεις στο ελληνικό και παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι, αλλά και μία πορεία συνεχούς εξέλιξης. Αποτελώντας 100% θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς, στο πλαίσιο της πολιτικής του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς για ολιστική προσέγγιση και ασταμάτητη βελτίωση της εμπειρίας εξυπηρέτησης των πελατών της, αξιοποιεί μια σειρά από σημαντικές συνέργειες με τις υπόλοιπες εταιρίες του Ομίλου. 

Ειδικά για τον σύγχρονο έλληνα επενδυτή, η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, προσφέρει:

  • Αμοιβαία κεφάλαια και υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων (συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση €3 δισ.*) και την εμπειρία εξυπηρέτησης του συνόλου των πελατών ατομικής και συλλογικής διαχείρισης  
  • Επαγγελματικές διαδικασίες και δοκιμασμένες στο χρόνο πολιτικές, που συμβάλουν στη σωστή οργάνωση και την απερίσπαστη λειτουργία της προς όφελος του επενδυτή
  • Μέγεθος και διάρθρωση που αποτελούν εγγύηση και βάση για διαρκή αναπτυξιακή πορεία, με εξελιγμένα επενδυτικά  προϊόντα και υπηρεσίες εξυπηρέτησης 

*Μεγέθη 31.12.2022

Μέλος του PRI

Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ είναι μέλος της πρωτοβουλίας PRI (Principles for Responsible Investment)Το PRI είναι ο κορυφαίος υποστηρικτής των υπεύθυνων επενδύσεων στον κόσμο και ορίζει την υπεύθυνη επένδυση ως στρατηγική και πρακτική για την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβερνητικών (ESG) κριτηρίων στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Τα ESG κριτήρια, αποτελούν πλέον βασική παράμετρο για τους επενδυτές. Τα περιβαλλοντικά κριτήρια εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση εκτελεί ως διαχειριστής του φυσικού περιβάλλοντος, τα κοινωνικά κριτήρια εξετάζουν πώς μια εταιρία διαχειρίζεται σχέσεις με τους υπαλλήλους της, τους πελάτες της, τις ευρύτερες ομάδες και κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται ενώ η διακυβέρνηση ασχολείται με την ηγεσία της εταιρίας, τις αμοιβές των εκτελεστικών στελεχών, τη δομή και το μέγεθος του Διοικητικού Συμβουλίου και τα δικαιώματα των μετόχων.

Το PRI Initiative θεσμοθετήθηκε τον Απρίλιου του 2006 με την υποστήριξη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (United Nations) και της Οικονομικής Πρωτοβουλίας του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP FI). Οι αρχές αποτελούν ένα σύνολο παγκόσμιων βέλτιστων πρακτικών για υπεύθυνες επενδύσεις.

Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, συνυπογράφοντας την πρωτοβουλία, αποδεικνύει τη στρατηγική της επιλογή να συνεργαστεί με συντονισμένες δράσεις για την εφαρμογή των αρχών της υπεύθυνης επένδυσης για την ενίσχυση της κοινωνικής ευημερίας και της αειφόρου ανάπτυξης.

Σήμερα, η Πρωτοβουλία PRI αποτελεί τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία για την προώθηση υπεύθυνων επενδύσεων σε διεθνές επίπεδο, με κατάλογο περισσότερων από 2.300 εταιρειών και οργανισμών.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα PRI για περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.unpri.org/

Μέλος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών

Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ είναι μέλος της Ένωσής Θεσμικών Επενδυτών [https://www.ethe.org.gr], τον φορέα εκπροσώπησης των Ανωνύμων Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Α.Ε.Ε.Χ.), Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Α.Ε.Ε.Α.Π.) και Ανωνύμων Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.).

Η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών ιδρύθηκε το 1985 και είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών 

  • εκφράζει τις θέσεις των εταιρειών-μελών της, 
  • συμμετέχει στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία στο εθνικό επίπεδο αλλά και στις κανονιστικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 
  • συνεργάζεται με αντίστοιχους φορείς και ενώσεις άλλων χωρών
  • είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων και Asset Management | European Fund and Asset Management Association-E.F.A.M.A.  [https://www.efama.org/] και της Διεθνούς Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων | International Investment Funds Association-I.I.F.A. [https://iifa.ca/]

Η εικόνα μας σήμερα

Η Πειραιώς Asset Management AEΔΑΚ, με το εύρος και την ακτίνα των δραστηριοτήτων  της, καλύπτει όλο το φάσμα της αγοράς  με Αμοιβαία Κεφάλαια όλων των τύπων και των επενδυτικών κατηγοριών και εξελιγμένες υπηρεσίες διαχείρισης προσωποποιημένες για ιδιώτες και εξειδικευμένες για θεσμικούς πελάτες. 

Σήμερα, η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ διαχειρίζεται: 
  • Αμοιβαία Κεφάλαια με έδρα στην Ελλάδα που ανταποκρίνονται στο προφίλ και τις ανάγκες κάθε επενδυτή
  • Αμοιβαία Κεφάλαια με έδρα το Λουξεμβούργο PiraeusInvest Fund
  • Ατομικά χαρτοφυλάκια ιδιωτών και θεσμικών πελατών

Το Όραμα και ο Στόχος μας

Κινητήρια δύναμη για τη διαρκή αναβάθμιση και εξέλιξη των υπηρεσιών και επενδυτικών επιλογών της Πειραιώς Asset Management AEΔΑΚ, είναι το κυρίαρχό μας όραμα που εστιάζει στην:

Κατάκτηση του σεβασμού και της αναγνώρισης του κάθε πελάτη μας, με υψηλής ποιότητας διαχείριση των κεφαλαίων που μας εμπιστεύεται