Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Σχετικά με εμάς

Δύναμη  αξιοπιστίας με στόχο την ανάπτυξη του χώρου της επενδυτικής δραστηριότητας και της κεφαλαιακής αγοράς

Η Πειραιώς Asset Management AΕΔΑΚ, έχει σαν κύρια επιδίωξη τη διαρκή  εξέλιξη των υπηρεσιών της με στόχο την ανάπτυξη του χώρου της  επενδυτικής δραστηριότητας και της κεφαλαιακής αγοράς. Μια αποστολή, την οποία υπηρετεί με σιγουριά, συνέπεια και προοπτική, καθώς εξασφαλίζει σε κάθε επενδυτή:

  • Πολύτιμη εμπειρία, με αξιόπιστη και πολυετή παρουσία στην αγορά 
  • Συνέργειες με τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς
  • Διαχειριστική Ομάδα Στελεχών με ενισχυμένη τεχνογνωσία, ικανότητα και αποτελεσματικότητα