Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Γεωργία Παπαδοπούλου

Επικεφαλής Μονάδας MIS & Διοικητικών Υπηρεσιών

Η κα Γεωργία Παπαδοπούλου είναι Επικεφαλής της Μονάδας MIS & Διοικητικών Υπηρεσιών στην Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της στο χώρο ως υπεύθυνη του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών & Δικτύου στην νεοσύστατη ΕΤΒΑ-NatWest ΑΕΔΑΚ το 1996. Στη συνέχεια, εργάστηκε ως  Προϊσταμένη του λογιστηρίου και των εργασιών διεκπεραίωσης και εκκαθάρισης συναλλαγών στην  Π&Κ ΑΕΔΑΚ. Μετέπειτα, στην Millennium ΑΕΔΑΚ κατείχε τη θέση της προϊσταμένης των Οικονομικών Υπηρεσιών έχοντας επίσης την ευθύνη της Διοικητικής Οργάνωσης και του τομέα Διαχείρισης Κινδύνων της εταιρίας. Είναι πτυχιούχος του τμήματος  Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Α΄τάξης.