Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Ευάγγελος Μέμος, CFA

Επικεφαλής τμήματος Discretionary Portfolio Management

Ο κος Ευάγγελος Μέμος είναι Επικεφαλής του τμήματος Discretionary Portfolio Management της Διεύθυνσης Επενδύσεων της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ από τον Ιούνιο του 2013, μετά τη συγχώνευση της εταιρίας με την ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1991 στην Κτηματική ΑΕΔΑΚ, όπου εργάστηκε 8 έτη συνολικά - 3 χρόνια ως αναλυτής επενδύσεων και 5 έτη ως Διευθυντής Επενδύσεων. Από το 1999 έως το 2013 εργάστηκε στην ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ως Διευθυντής Επενδύσεων, με παράλληλα καθήκοντα Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή από το 2000. Επίσης, στην ίδια εταιρία εργάστηκε ως υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Risk Manager. Είναι κάτοχος της διεθνούς πιστοποίησης Chartered Financial Analyst (CFΑ), πιστοποιημένος Διαχειριστής και Αναλυτής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και πιστοποιημένος Διαπραγματευτής Αξιών και Παραγώγων από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού τμήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MΑ in Finance & Investments του Exeter University (UK).