Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Ευαγγελία Κωστάκου

Εσωτερικός Ελεγκτής

Η κα Ευαγγελία Κωστάκου είναι Υπεύθυνη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ. Εργάζεται ως Εσωτερικός Ελεγκτής από το 2012 αρχικά στην ATEbank και έπειτα στον Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Στον Τραπεζικό χώρο εντάχθηκε το 2008 (ATEbank), ενώ από το 2004 δραστηριοποιήθηκε ως Χρηματοοικονομική Σύμβουλος στην δημιουργία και εκπόνηση Προγραμμάτων Συγχρηματοδοτούμενων από την  Ευρωπαϊκή Ένωση και στο κομμάτι της Οικονομικής & Τεχνικής Στήριξης αυτών. Είναι πτυχιούχος Οικονομικών του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (Deree College), καθώς επίσης και πτυχιούχος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά. Επίσης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MBA του Πανεπιστημίου Kentucky (Lexington University of Kentucky). Τέλος, είναι κάτοχος πιστοποίησης Diploma in Internal Auditing, χορηγηθείσας από τον φορέα Association of Certified Public Accountants- UK.