Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Χρήστος Τσάκαλος

Επικεφαλής Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης & AML/CFT

Ο κος Χρήστος Τσάκαλος είναι Επικεφαλής της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης & AML/CFT της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ. Εργάζεται σε θέσεις με ελεγκτικά καθήκοντα εταιριών του χρηματοοικονομικού τομέα (ΑΧΕΠΕΥ, ΑΕΠΕΥ, ΑΕΔΑΚ) και κατά τα τελευταία  17 χρόνια  διατελεί σε θέσεις ευθύνης κυρίως  υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου. Στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς εντάχτηκε το 2013 με την απορρόφηση της ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ  από την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, ενώ στο παρελθόν έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του στις εταιρίες Μακεδονίας Θράκης και Πειραιώς ΑΧΕΠΕΥ. Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών και διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στην Τραπεζική από το Ελληνικό  Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.