Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ διοικείται και εκπροσωπείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Δείτε εδώ τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου: 

Διοικητικό Συμβούλιο