Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Διαχείριση Κινδύνων

Διαχείριση Κινδύνων με συνέπεια, ευθύνη και αποτελεσματικότητα 

Στην Πειραιώς Αsset Management ΑΕΔΑΚ λειτουργεί ανεξάρτητη Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων, με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση και διαχείριση κινδύνων κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της. Με ειδικά μελετημένες ενέργειες, στρατηγικές και πολιτικές, δημιουργείται το ιδανικό πλαίσιο για το πλέον αποτελεσματικό risk management που προστατεύει την επένδυση και κατοχυρώνει τον επενδυτή για την επιλογή του.