Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Μαριέττα Πετροπουλάκη – Παπασιδέρη

Επικεφαλής | Διαχείριση ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ

Η κα Μαριέττα Πετροπουλάκη – Παπασιδέρη είναι επικεφαλής του τμήματος Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ της Διευθυνσης Επενδύσεων Έχει διετελέσει Senior Portfolio Manager της Διεύθυνσης Επενδύσεων από τον Ιούνιο του 2013 μετά τη συγχώνευση με την ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ. Ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία στο χώρο των συλλογικών επενδύσεων το 1994 στη διεύθυνση επενδύσεων της ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ. Από το 1999 έως το 2006 εργάστηκε στην ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ως αναπληρώτρια Διευθύντρια Επενδύσεων, ενώ από το 2006 ως το 2013 διατέλεσε Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Επενδύσεων των Μετοχικών Χαρτοφυλακίων. Είναι πιστοποιημένη Διαχειρίστρια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και πιστοποιημένη Διαπραγματευτής Αξιών και Παραγώγων από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Είναι πτυχιούχος της Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc in International Banking and Financial Services (με έπαινο) από το Πανεπιστήμιο Reading της Μ. Βρετανίας (ISMA Center).