Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Ηλίας Πουλογιάννης

Senior Portfolio Manager

Ο κος Ηλίας Πουλογιάννης είναι Senior Portfolio Manager της Διεύθυνσης Επενδύσεων. Έχει διετελέσει Portfolio Manager από τον Απρίλιο του 2012, έχοντας ξεκινήσει την επαγγελματική του σταδιοδρομία στην εταιρία από το Τμήμα Υποστήριξης Εργασιών της Διεύθυνσης Λειτουργιών και Οικονομικών Εργασιών. Είναι πιστοποιημένος Διαχειριστής και Αναλυτής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Πτυχιούχος του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.