Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Γιάννης Παπακωνσταντίνου

Analyst

Ο κ. Παπακωνσταντίνου είναι Analyst της Διεύθυνσης Επενδύσεων. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 2007 στην Τράπεζα Πειραιώς στον τομέα των χρηματοδοτήσεων μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Είναι πιστοποιημένος διαχειριστής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και απόφοιτος του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.