Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Γεώργιος Παπατζίκος

Portfolio Manager

Ο κος Παπατζίκος είναι Portfolio Manager της Διεύθυνσης Επενδύσεων από το Μάϊο του 2019. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 2000 στην Alpha ΑΕΔΑΚ στο τμήμα Λειτουργιών και οικονομικών εργασιών. Στη συνέχεια εργάστηκε ως Derivatives Trader στην HSBC Χρηματιστηριακή (2003-2008) και μετέπειτα στην Πειραιώς Χρηματιστηριακή (2008-2018). Το 2018 μεταπήδησε στο Treasury της Τράπεζας Πειραιώς ως Trader στο τμήμα Corporate Sales. Είναι πιστοποιημένος Διαχειριστής και Αναλυτής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πιστοποιημένος Διαπραγματευτής Αξιών και Παραγώγων από το Χρηματιστήριο Αθηνών και πιστοποιημένος διαπραγματευτής EUREX Exchange. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου Msc in Finance and Investment  από το Brunel University London.