Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Οι άνθρωποί μας

Οι άνθρωποί μας, η πιο δυναμική μας επένδυση

Ακολουθώντας τις πολιτικές και τις πρακτικές του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, η Διεύθυνση Επενδύσεων στηρίζεται στο ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίo αποτελεί και την καλύτερη επένδυσή της. Χάρη στο υψηλό ποιοτικό του επίπεδο και την ακαδημαϊκή του κατάρτιση, προσφέρει τόσο στην εταιρία όσο και στους επενδυτές που μας εμπιστεύονται, μοναδικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα, όπως:

  • Αναγνωρισμένη Ικανότητα Διαχείρισης, με όλα μας τα στελέχη να διαθέτουν πιστοποίηση και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και από ξένους σημαντικούς φορείς
  • Πολυετή και Πολύτιμη Εμπειρία στη διαχείριση όλων των χαρτοφυλακίων με τα δύο τρίτα των διαχειριστών να έχουν 15 έως 20 χρόνια επενδυτικής προϋπηρεσίας σε όλες τις κατηγορίες επενδύσεων
  • Υψηλό Επίπεδο Συνεργασίας μεταξύ τους και Ανταλλαγής Ιδεών, γεγονός που επιτρέπει τη δημιουργική σύνθεση διαφορετικών προσεγγίσεων και απόψεων, με πολλαπλασιαστικά οφέλη υπέρ των επενδυτών μας

Εδώ μπορείτε να δείτε περιληπτικά τα βιογραφικά σημειώματα των ανθρώπων που στελεχώνουν τη Διεύθυνση Επενδύσεων της Πειραιώς Asset Management AEΔΑΚ

Οι άνθρωποί μας