Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Ανάλυση

Ουσιαστική Ανάλυση βάσει Αξιόπιστων Πηγών

Στην Πειραιώς Asset Management AEΔΑΚ, πολύτιμο στήριγμα των εργασιών των διαχειριστών και των Επενδυτικών Επιτροπών είναι το τμήμα Ανάλυσης. Έργο του τμήματος είναι η δημιουργία αμερόληπτων και ουσιαστικών χρηματοοικονομικών αναλύσεων και η σύνταξη επενδυτικών προτάσεων που προκύπτουν από αξιόπιστες και αντικειμενικές πηγές πληροφόρησης. Εφαρμόζεται πρωτογενής/τριτοβάθμια ανάλυση τόσο σε ελληνικούς τίτλους, όσο και σε ξένους με ειδικά κατασκευασμένα από εσωτερικά μοντέλα αποτίμησης και πληροφορίες από εξωγενείς πηγές, όπως Bloomberg, Reuters, Ισολογισμούς εταιριών, καθώς και μακροοικονομικές πληροφορίες απευθείας από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές. 

Στο πλαίσιο αυτό:

  • εστιάζει σε υποτιμημένες εταιρίες σε εγχώρια και παγκόσμια κλίμακα 
  • αξιοποπιεί την εξειδίκευση και την εμπειρία της μονάδας Οικονομικής Ανάλυσης και Αγορών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, με την οποία συνεργάζεται στενά