Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Η Εταιρία

Η ασφαλής και αποδοτική επιλογή, με την αξιοπιστία της Τράπεζας Πειραιώς

Η Πειραιώς Asset Management AΕΔΑΚ, 100% θυγατρική εταιρία της Τράπεζας Πειραιώς, αναδεικνύεται, σήμερα, σε μια από τις πλέον αξιόπιστες και συνεπείς δυνάμεις στην επενδυτική αγορά και την επαγγελματική διαχείριση κεφαλαίων στη χώρα μας. H Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, δραστηριοποιείται, αναπτύσσεται και εξελίσσεται με βασικούς  άξονες:

  • Τη Διαχείριση χαρτοφυλακίων στοχεύοντας στον περιορισμό του κινδύνου
  • Την επιδίωξη βελτιστοποίησης της απόδοσης των επενδύσεων 
  • Την ποιοτική εξυπηρέτηση με ευέλικτες διαδικασίες και εύστοχες υπηρεσίες

Η Εταιρία εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα με την υπ’ άρ. 6/378/14-4/2006 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς