Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Επικοινωνία

Πειραιώς Asset Management

Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 6314201000
Λεωφόρος Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος 1,
T.K.:115 28 Αθήνα

Τ: 210 328 8222
F: 210 328 8690
piraeusaedak@piraeusbank.gr
www.piraeusaedak.gr