Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Γλωσσάρι

Βρείτε στο γλωσσάρι της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ τους ορισμούς για βασικές επενδυτικές έννοιες και Αμοιβαία Κεφάλαια. Οι ορισμοί των λημμάτων προκύπτουν από τη διεθνή και εγχώρια ακαδημαϊκή βιβλιογραφία και από το θεσμικό πλαίσιο. 

Επιλέξτε γράμμα

Ε

Ενεργητική Διαχείριση

Ενεργητική είναι η διαχείριση που θέτει ως στόχο την υπεραπόδοση του χαρτοφυλακίου σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς(benchmark). Στην ενεργή διαχείριση σημαντικό ρόλο παίζει η επενδυτική στρατηγική και η ικανότητες επιλεκτικότητας και συγχρονισμού με την αγορά.

Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Το Καθαρό Ενεργητικό του Α/Κ είναι η συνολική αξία των κινητών αξιών στις οποίες είναι επενδυμένη η περιουσία του μείον τις έμμεσες επιβαρύνσεις / υποχρεώσεις. Το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου, διαιρείται ανά πάσα στιγμή σε ίσης αξίας ονομαστικά μερίδια και αν το Αμοιβαίο κεφάλαιο δεν είναι εισηγμένο σε οργανωμένη αγορά και σε ονομαστικά κλασματικά μερίδια.

Ενημερωτικό Δελτίο

Το ενημερωτικό δελτίο να περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία που επιτρέπουν στους επενδυτές να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη για την προτεινόμενη επένδυση και ειδικότερα, για τους σχετικούς κινδύνους που εμπεριέχει η εν λόγω επένδυση. Περιλαμβάνει, ανεξαρτήτως των χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία επενδύεται το ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, σαφή και κατανοητή επεξήγηση των επενδυτικών κινδύνων του ΟΣΕΚΑ. Περιέχει την ονομασία κάθε Α/Κ και τη διάρκειά του, τον επενδυτικό σκοπό και την επενδυτική πολιτική του Α/Κ, το βαθμό των επενδυτικών κινδύνων του χαρτοφυλακίου του, τους κανόνες αποτίμησης και όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, που είναι απαραίτητες για τον μεριδιούχο, σχετικά με τη λειτουργία του Α/Κ. Ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ Εταιρείας Διαχείρισης, Θεματοφύλακα και Μεριδιούχων του Α/Κ. Το ενημερωτικό δελτίο διατίθεται με σταθερό μέσο ή μέσω διαδικτύου και παρέχεται στους επενδυτές δωρεάν σε έντυπη μορφή, κατόπιν αιτήματός τους.

Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

Πρόκειται για μια μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ» . Στόχος της Ένωσης είναι η προώθηση και ανάπτυξη του θεσμού της επαγγελματικής διαχείρισης συλλογικών επενδύσεων και επενδύσεων χαρτοφυλακίου, ως αποτελεσματικό μέσο οικονομικής και κοινωνικής προόδου και διασφάλισης της προστασίας του επενδυτικού κοινού και η προαγωγή και ανάπτυξη της δραστηριότητας των μελών της και προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων τους.

Εξωχρηματιστηριακές Συναλλαγές (OTC)

Εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές ή Over-the-counter (OTC), είναι οι συναλλαγές χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως μετοχές, ομόλογα, παράγωγα κι άλλα στοιχεία Ενεργητικού, τα οποία διαπραγματεύονται μέσω ενός δικτύου αντιπροσώπων και όχι μέσω μιας κεντρικής, επίσημης πλατφόρμας όπως το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Επενδυτική Διαβάθμιση

Ο όρος Επενδυτική Διαβάθμιση συνεπάγεται την υψηλή πιστοληπτική ικανότητα (δηλαδή τη χαμηλή πιθανότητα χρεοκοπίας) που έχει αποδώσει ένας οίκος  αξιολόγησης. Για παράδειγμα, για να χαρακτηριστεί ένας εκδότης ή ένα χρεόγραφο ως Επενδυτικής Διαβάθμισης από την Standard and Poor’s, πρέπει να έχει βαθμολογία πάνω από BBB-. Ο όρος Επενδυτική Διαβάθμιση είναι ουσιαστικά αντίθετος με τον όρο Υψηλή Απόδοση (High Yield).

Επενδυτικό Προφίλ

Ως καθορισμό του επενδυτικού προφίλ ορίζουμε τη διαδικασία χαρτογράφησης των επενδυτικών χαρακτηριστικών του πελάτη με σκοπό τη διευκόλυνσή του στην επιλογή του καταλληλότερου επενδυτικού χαρτοφυλακίου για αυτόν. Υπάρχουν 3 βασικά επενδυτικά προφίλ που αντικατοπτρίζουν 3 βασικές διαβαθμίσεις ανοχής στον κίνδυνο: Συντηρητικό: Χαμηλή ανοχή στον κίνδυνο Ισορροπημένο: Μέτρια ανοχή στον κίνδυνο Αναπτυξιακό: Υψηλή ανοχή στον κίνδυνο

Επενδυτικός στόχος ΟΣΕΚΑ

Οι επενδυτικοί στόχοι κάθε ΟΣΕΚΑ είναι η επίτευξη υψηλού επιπέδου ρευστότητας, η μείωση του επενδυτικού κινδύνου και, σε αρμονία με αυτούς τους στόχους, η εξασφάλιση ανταγωνιστικής απόδοσης στον επενδυτή. Για κάθε ΟΣΕΚΑ, οι επενδύσεις πραγματοποιούνται σε ευρύ φάσμα κινητών αξιών και/ή άλλων ρευστών χρηματοπιστωτικών στοιχείων ενεργητικού, εντός των προβλεπομένων από τον κανονισμό του ΟΣΕΚΑ και το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ορίων.

Επιβαρύνσεις

Οι επιβαρύνσεις καλύπτουν τα έξοδα λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα προώθησης της διάθεσης και διανομής. Οι επιβαρύνσεις μειώνουν τη δυνητική ανάπτυξη/απόδοση της επένδυσής.

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρμόδια για την εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά. Στόχος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποτελεί η διασφάλιση της ακεραιότητας της αγοράς, ο περιορισμός του συστημικού κινδύνου, και η προστασία του επενδυτικού κοινού με την προώθηση της διαφάνειας.

Εποπτεία | Αρμόδιοι Φορείς Εκπροσώπησης

Αρμόδια για την εποπτεία των εταιριών διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και τη λειτουργία των ΟΣΕΚΑ είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Φορέας εκπροσώπησης των εταιριών διαχείρισης ΟΣΕΚΑ είναι η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

Εταιρία Διαχείρισης

Ως Εταιρία Διαχείρισης νοείται κάθε εταιρεία της οποίας κύρια δραστηριότητα είναι η διαχείριση ΟΣΕΚΑ που έχουν τη μορφή αμοιβαίων κεφαλαίων ή/και ΑΕΕΜΚ και η οποία μπορεί να παρέχει επιπλέον τις εξής επενδυτικές υπηρεσίες: διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων πελατών και συνταξιοδοτικών ταμείων, επενδυτικές συμβουλές για χρηματοπιστωτικά μέσα, και φύλαξη και διοικητική διαχείριση μεριδίων ΟΣΕΚΑ.

Ετήσια και Εξαμηνιαία Έκθεση

Περιέχει την ονομασία κάθε Α/Κ και αναφορά της ΑΕΔΑΚ και του θεματοφύλακα του ΟΣΕΚΑ., τον ισολογισμό ή την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τον αριθμό των υφιστάμενων μεριδίων, την καθαρή τιμή μεριδίου, τις κινητές αξίες του χαρτοφυλακίου, με διάκριση και λοιπές πληροφορίες ως προς τα στοιχεία του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ για την περίοδο αναφοράς. Επίσης, περιλαμβάνει την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών. Η ετήσια έκθεση, τίθεται στην διάθεση του επενδυτικού κοινού εντός τεσσάρων μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης ενώ η εξαμηνιαία εντός δύο μηνών από την λήξη του εξαμήνου. Οι εκθέσεις διατίθενται με σταθερό μέσο ή μέσω διαδικτύου και παρέχονται στους επενδυτές δωρεάν σε έντυπη μορφή, κατόπιν αιτήματός τους.

Ευρωομόλογο

Το Ευρωομόλογο είναι διεθνές ομόλογο που έχει εκδοθεί σε διαφορετικό νόμισμα από αυτό που έχει η χώρα που το εκδίδει.

H

Ημερομηνία Ωρίμανσης

Ημερομηνία στην οποία ο εκδότης οφείλει να εξοφλήσει  χρεόγραφα όπως ομόλογα, ABS κλπ.

Θ

Θεματοφύλακας

Ο θεματοφύλακας (Custodian) είναι το χρηματοοικονομικό ίδρυμα που αναλαμβάνει την ευθύνη της διακράτησης και φύλαξης των χρηματοοικονομικών στοιχείων. Προσφέρει ένα μέρος για να αποθηκεύσει τα στοιχεία του ενεργητικού του με μικρό ρίσκο και αντάλλαγμα μια χρέωση και είναι νομικά υπεύθυνος για την τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων των χρηματοοικονομικών μέσων. Άλλες υπηρεσίες όπως εκκαθάριση συναλλαγών, διοικητική διαχείριση εταιρικών πράξεων και λογιστικοποίηση προσφέρονται επίσης από τους θεματοφύλακες.

Θεσμικό πλαίσιο

Η λειτουργία των ΟΣΕΚΑ ανοικτού τύπου, ρυθμίζεται από τον νόμο 4099/2012 όπως ισχύει. Στις διατάξεις του νόμου, προβλέπονται, επίσης, οι κανόνες λειτουργίας των Ανωνύμων Εταιριών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και του θεματοφύλακα. Ο ανωτέρω νόμος συμπληρώνεται από μια σειρά αποφάσεων της ΕΚ που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότησή του, αλλά και την λοιπή νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς