Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Aναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ

29/03/2021

Aναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ την 2η Απριλίου και 5η Απριλίου 2021 (Καθολικό Πάσχα)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 907η/18.3.2021 συνεδρίασή του αποφάσισε την αναστολή της εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ την 2η Απριλίου και 5η Απριλίου 2021 (Καθολικό Πάσχα)

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2021


Η Εταιρία Διαχείρισης
Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.