Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Προσφερόμενα προϊόντα με την Τράπεζα Πειραιώς


Μια συνεργασία «συμμαχία» υπέρ του προσωπικού σας συμφέροντος 

Κατανοώντας τις προσδοκίες και τις ανάγκες του επενδυτή και γνωρίζοντας άριστα το σύγχρονο χρηματοπιστωτικό σκηνικό, η Τράπεζα Πειραιώς πρωταγωνιστεί στην εξέλιξη της εξυπηρέτησης και της υπεράσπισης των συμφερόντων των πελατών της. Γι’ αυτό, σε συνεργασία με την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, παρέχεται μια σειρά εξατομικευμένων λύσεων που ξεχωρίζουν λόγω υπεροχής, εμπειρίας και εξειδίκευσης. Επιλέξτε σήμερα τη λύση που σας εκφράζει περισσότερο και ανταποκρίνεται στο ύφος, το χαρακτήρα και τις ανάγκες για τις οποίες επενδύετε.

Επενδυτικά Χαρτοφυλάκια Πειραιώς Optimum

Μια σύγχρονη και ολοκληρωμένη πρόταση διαχείρισης της περιουσίας σας

Τα Χαρτοφυλάκια "Πειραιώς Optimum" είναι η νέα πρόταση της Τράπεζας Πειραιώς στις Υπηρεσίες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου. Πρόκειται για 13 επενδυτικά χαρτοφυλάκια που αποτελούνται από προκαθορισμένες συνθέσεις σε Αμοιβαία Κεφάλαια της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών επιλογών και προφίλ κινδύνου.

Οι διαθέσιμες επιλογές καλύπτουν όλα τα επενδυτικά προφίλ (από το πιο Συντηρητικό έως το πιο Επιθετικό) ενώ έχετε και τη δυνατότητα να προσδιορίσετε τη γεωγραφική περιοχή που θα επενδυθούν τα κεφάλαια σας, επιλέγοντας από τις εξής τρεις κατηγορίες:
 • "Greek Focus" που επενδύουν στην Ελληνική Αγορά,
 • "Euro Focus" που επενδύουν στην Ευρωπαϊκή Αγορά,
 • "Global Focus" που επενδύουν στις Διεθνείς Αγορές
Η διαχείριση των χαρτοφυλακίων “Πειραιώς Optimum” γίνεται από την Τράπεζα σε συνεργασία με την ομάδα διαχείρισης επενδύσεων της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, εφεξής από κοινού «ο Διαχειριστής», στοχεύοντας στη μεγιστοποίηση των ωφελειών από την επαγγελματική διαχείριση και την υψηλή τεχνογνωσία που αυτές κατέχουν. Εξειδικευμένα στελέχη αξιολογούν συνεχώς, με πλήρη διαφάνεια, την κατανομή των επενδύσεων κάθε χαρτοφυλακίου και προβαίνουν στην τακτική (κάθε έξι μήνες) ή έκτακτη (εφόσον κριθεί απαραίτητο από τους διαχειριστές) αναδιάρθρωση του, για τη διατήρηση των προκαθορισμένων χαρακτηριστικών του.

Τα Χαρτοφυλάκια "Πειραιώς Optimum" προσφέρουν στον επενδυτή
 • Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου ακόμη και με μικρό αρχικό κεφάλαιο
 • Ευρεία διασπορά των επενδύσεων που οδηγεί σε μείωση του επενδυτικού κινδύνου
 • Πολλαπλές επιλογές ανάλογα με τον γεωγραφικό προσανατολισμό του επενδυτή [Ελλάδα, Ευρώπη ή Διεθνείς Αγορές]
 • Κάλυψη όλων των επενδυτικών προφίλ [Συντηρητικό│Αμυντικό│Ισορροπημένο│Δυναμικό- Αναπτυξιακό]
 • Συνεχής και επαγγελματική διαχείριση από τους ειδικούς της Αγοράς
 • Ρευστότητα, ασφάλεια, διαφάνεια, υπό την προστασία του Νομικού και Κανονιστικού θεσμικού πλαισίου που διέπει τα Α/Κ
 • Πρόσβαση σε διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων με χαμηλότερο κόστος και χωρίς να απαιτείται υψηλό ποσό συμμετοχής

Προθεσμιακή Κατάθεση Πειραιώς Μέγας

Σταθερότητα και Ανταγωνιστικές Αποδόσεις
 

Η προθεσμιακή κατάθεση Πειραιώς Μέγας είναι ένας συνδυασμός προθεσμιακής κατάθεσης σε ευρώ και επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ. Με την προθεσμιακή κατάθεση Πειραιώς Μέγας απολαμβάνετε:

 • σταθερό υψηλό επιτόκιο στην προθεσμιακή κατάθεσή σας 
 • επιδίωξη ανταγωνιστικών αποδόσεων, επενδύοντας μέρος του κεφαλαίου σας σε επιλεγμένα αμοιβαία κεφάλαια
 • ελευθερία κατανομής του κεφαλαίου σε προθεσμιακή κατάθεση και αμοιβαία κεφάλαια της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ 
 • ελευθερία επιλογής διάρκειας της προθεσμιακής κατάθεσης 
 • ελευθερία επιλογής είδους των αμοιβαίων κεφαλαίων

Μάθετε περισσότερα


Στόχοι Ζωής

Προετοιμαστείτε για το Μέλλον Επενδύοντας με Συστηματικό Τρόπο

Οι «Στόχοι Ζωής» αποτελούν μια ελκυστική επιλογή για εσάς που επιθυμείτε να διαμορφώσετε σταδιακά ένα χαρτοφυλάκιο Αμοιβαίων Κεφαλαίων, επενδύοντας συστηματικά και με πειθαρχημένο τρόπο ένα χαμηλό ποσό συμμετοχής (πχ. από €20/μήνα).

Χωρίς να δεσμεύετε το κεφάλαιό σας, έχετε πρόσβαση στην Ελληνική και στις Διεθνείς αγορές ενώ παράλληλα εξομαλύνετε τις διακυμάνσεις που αυτές παρουσιάζουν αφού:
 • αγοράζετε μερίδια σε ανταγωνιστικές τιμές.
 • βελτιστοποιείτε τη μέση τιμή απόκτησης των μεριδίων, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό την προοπτική θετικών αποδόσεων.

Οι Στόχοι Ζωής αποτελούν μια επενδυτική λύση με μοναδικά οφέλη.