Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Tailor Made Fund

Tailor Made Fund | Εξατομικευμένο Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Η επιλογή επενδυτικής διαχείρισης εντός θεσμικού πλαισίου Ελλάδας και Λουξεμβούργου

Με σταθερό  προσανατολισμό στην κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών των πελατών της,  η υπηρεσία του εξατομικευμένου αμοιβαίου κεφαλαίου της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ παρέχει σημαντικές δυνατότητες και ευχέρειες σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, όσον αφορά τη σύσταση, τη λειτουργική διοίκηση και την επενδυτική διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, τόσο εντός του Ελληνικού θεσμικού πλαισίου, όσο και εντός του θεσμικού πλαισίου του Λουξεμβούργου. Το εξατομικευμένο αμοιβαίο κεφάλαιο που δημιουργείται σε αυτήν την περίπτωση και που μπορεί να έχει ως όνομα ακόμα και την επωνυμία του πελάτη, προσφέρει μια σειρά πλεονεκτημάτων, όπως:

  • Συμμετοχή του επενδυτή στη διαμόρφωση του επενδυτικού σκοπού και πολιτικής, με παρουσία εκπροσώπου του στη σύνθεση της αρμόδιας επιτροπής διαχείρισης
  • Άμεση ενημέρωση και πρόσβαση σε πληροφορίες για τη διάρθρωση των επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου και την εκτέλεση των συναλλαγών
  • Δυνατότητα επιλογής του αμοιβαίου κεφαλαίουMade in Luxembourg μέσω του PiraeusInvest Fund που εξασφαλίζει ένα από τα πλέον σύγχρονα και αποτελεσματικά θεσμικά καθεστώτα 
  • Θεσμική ασπίδα προστασίας της περιουσίας του επενδυτή, από το αυστηρό εποπτικό πλαίσιο λειτουργίας του εξατομικευμένου αμοιβαίου κεφαλαίου, σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης