Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Α/Κ Επικουρικής Ασφάλισης Μικτό Εξωτερικού (I)

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νόμισμα
Ημερομηνία Έναρξης 8/9/2004
Δείκτης Αναφοράς -
Ενεργητικό €785.538,24
Καθαρή Τιμή Μεριδίου €15,0977
ISIN GRF000152006
Προμήθεια Διαχείρισης 0,50%
Εταιρία Διαχείρισης Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας Τράπεζα Πειραιώς
Ημερομηνία Αναφοράς Ενεργητικού & Τιμής Μεριδίου 29/6/2022
Overall Morningstar RatingTM
Περισσότερα
Morningstar category:  EUR Moderate Allocation
Ημερομηνία αναφοράς Στοιχείων 31.01.2022

Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στον μεριδιούχο τη δυνατότητα επίτευξης τόσο κεφαλαιακών κερδών όσο και εισοδήματος. Η επένδυση έχει μεσο-μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, και αφορά ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο μετοχών, κρατικών και εταιρικών ομολόγων εταιριών εισηγμένων σε διεθνή χρηματιστήρια.

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Δείκτης Κινδύνου & Απόδοσης
1
2
3
4
5
6
7
Χαμηλότερος Κίνδυνος

Χαμηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση
Υψηλότερος Κίνδυνος

Υψηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση

Εξέλιξη Τιμής
1 έτος

Εξέλιξη Τιμής
5 έτη

Εξέλιξη Τιμής

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες

Εξέλιξη Ποσού €10.000
1 έτος

Εξέλιξη Ποσού €10.000
5 έτη

Εξέλιξη Ποσού €10.000

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες