Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

PiraeusInvest European Equity

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νόμισμα
Ημερομηνία Έναρξης 31/8/1994
Δείκτης Αναφοράς -
Ενεργητικό €1.482.197,80
Καθαρή Τιμή Μεριδίου €296,5500
ISIN LU0078310058
Προμήθεια Διαχείρισης 0,10%
Εταιρία Διαχείρισης Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Ημερομηνία Αναφοράς Ενεργητικού & Τιμής Μεριδίου 22/7/2021
Ημερομηνία αναφοράς Στοιχείων 30.06.2021

Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναζήτηση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης μέσω των επενδύσεων σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών που αποτελείται κυρίως από εισηγμένες μετοχές εκδοτών που βρίσκονται στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των χωρών Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ).

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Δείκτης Κινδύνου & Απόδοσης
1
2
3
4
5
6
7
Χαμηλότερος Κίνδυνος

Χαμηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση
Υψηλότερος Κίνδυνος

Υψηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση

Εξέλιξη Τιμής
1 έτος

Εξέλιξη Τιμής
5 έτη

Εξέλιξη Τιμής

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες

Εξέλιξη Ποσού €10.000
1 έτος

Εξέλιξη Ποσού €10.000
5 έτη

Εξέλιξη Ποσού €10.000

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες