Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Πειραιώς A/K Μικτό Διεθνές (R)

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νόμισμα
Ημερομηνία Έναρξης 12/10/1992
Δείκτης Αναφοράς -
Ενεργητικό €9.556.989,87
Καθαρή Τιμή Μεριδίου €8,8452
ISIN GRF000102001
Προμήθεια Διαχείρισης 2,00%
Εταιρία Διαχείρισης Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας Τράπεζα Πειραιώς
Ημερομηνία Αναφοράς Ενεργητικού & Τιμής Μεριδίου 29/6/2022
Overall Morningstar RatingTM
Περισσότερα
Morningstar category:  EUR Moderate Allocation - Global
Ημερομηνία αναφοράς Στοιχείων 31.01.2022

Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στο μεριδιούχο τη δυνατότητα επίτευξης τόσο κεφαλαιακών κερδών, όσο και εισοδήματος. Η επένδυση έχει μεσο-μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και αφορά ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο μετοχών, κρατικών και εταιρικών ομολόγων εταιριών εισηγμένων κυρίως σε χρηματιστήρια των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Δείκτης Κινδύνου & Απόδοσης
1
2
3
4
5
6
7
Χαμηλότερος Κίνδυνος

Χαμηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση
Υψηλότερος Κίνδυνος

Υψηλότερη Αναμενόμενη Απόδοση

Εξέλιξη Τιμής
1 έτος

Εξέλιξη Τιμής
5 έτη

Εξέλιξη Τιμής

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες

Εξέλιξη Ποσού €10.000
1 έτος

Εξέλιξη Ποσού €10.000
5 έτη

Εξέλιξη Ποσού €10.000

Εισάγετε ημερομηνίες

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες