Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Μιχάλης Δασκαλόπουλος

Επικεφαλής Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων

Ο κος Μιχάλης Δασκαλόπουλος είναι Επικεφαλής της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ. Διαθέτει εμπειρία μεγαλύτερη των 18 ετών στο χρηματοοικονομικό τομέα. Στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς και συγκεκριμένα στην Γενική Τράπεζα, εντάχθηκε τον Μάρτιο του 2014 ως Senior Investment Officer με κύρια αρμοδιότητα την κατάρτιση της Επενδυτικής Στρατηγικής. Μετά την απορρόφηση της Γενικής Τράπεζας από την Τράπεζα Πειραιώς, ανέλαβε τη θέση του Επικεφαλής της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ. Έχει εργαστεί, μεταξύ άλλων, ως Διευθυντής Επενδύσεων στην Κύπρου Asset Management ΑΕΔΑΚ, ως Επικεφαλής του Τμήματος Διαχείρισης Ιδιωτικών Χαρτοφυλακίων στην Proton Τράπεζα και ως Διαχειριστής Ιδιωτικών και Ασφαλιστικών Χαρτοφυλακίων στην Praxis International ΑΧΕΠΕΥ του Ομίλου International Life. Είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων (BSc in Business Administration) από το Αμερικάνικο Κολέγιο της Ελλάδος (Deree College) και μεταπτυχιακού τίτλου στα Χρηματοοικονομικά (MSc in Business Finance) από το Πανεπιστήμιο Brunel.