Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Ευτυχία Μιχαηλίδου

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ. Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς επίσης και μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, εκπρόσωπο του Υπουργείου Οκονομικών. Στέλεχος, με σημαντική εμπειρία στα τραπεζικά και χρηματοοικονομικά, έχει διατελέσει ειδικός σύμβουλος σε υπουργούς οικονομικών και πρωθυπουργούς, ούσα αποσπασμένη από την Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με μεταπτυχιακό τίτλο εξειδίκευσης στην ανάλυση Επενδύσεων (PD in Investment Analysis) και μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) στο Πανεπιστήμιο του Stirling, Σκωτίας.