Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Αξιολόγηση Morningstar

Κορυφαίες Αξιολογήσεις για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ από τη Morningstar

Tα Αμοιβαία Κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, έχουν ενταχθεί στο σύστημα αξιολόγησης της Morningstar©, ενός από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους οίκους αξιολογήσεων. 

Το Morningstar Rating™ είναι μια αξιολόγηση ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου βάσει των αποδόσεών τους προσαρμοσμένων στον κίνδυνο που αναλαμβάνουν, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα της κατηγορίας τους. Η υψηλότερη βαθμολόγηση που μπορεί να λάβει ένα Α/Κ είναι πέντε αστέρια, ενώ η χειρότερη είναι ένα αστέρι. Αναλυτικότερα, σε κάθε κατηγορία, το κορυφαίο 10% των Α/Κ λαμβάνει πέντε αστέρια, το επόμενο 22,5% τέσσερα αστέρια, το ενδιάμεσο 35% τρία αστέρια, το εν συνεχεία 22,5% δύο αστέρια και το 10% ένα αστέρι.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Morningstar RatingTM μπορείτε να βρείτε στην Αμοιβαία Πορεία


Αξιολογήσεις Morningstar Rating™ για Αμοιβαία Κεφάλαια


Αμοιβαίο Κεφάλαιο


Morningstar Category

Overall 
Morningstar 
RatingTM

3Yrs 
Morningstar 
RatingTM
5Yrs 
Morningstar 
RatingTM
10Yrs 
Morningstar 
RatingTM
 
Μετοχικά

         

Πειραιώς Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού (R)


Greece Equity
Πειραιώς Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού (Ι)


Greece EquityΠειραιώς Μετοχικό Εσωτερικού (R)

Greece Equity


Πειραιώς US Μετοχικό Εξωτερικού (R)


 U.S. Large-Cap Blend EquityΠειραιώς Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού (R)

Europe Large-Cap Blend Equity

 
 


 
  


Μικτά 
     

Επικουρικής Ασφάλισης Μικτό Εξωτερικού (I)


EUR Moderate AllocationΠειραιώς Μικτό Διεθνές (R)


EUR Moderate Allocation Global


Πειραιώς Μικτό Ευρωπαϊκό (R)


EUR Moderate Allocation  


Ομολογιακά
   
 

Piraeusinvest Enhanced Liquidity USD Fund 


USD Diversified Bond - Short
 -


Fund of Funds 

       
 

Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό (R)


EUR Diversified BondΠειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό (R)


EUR Moderate Allocation - Global
Πειραιώς Fund Of Funds Μετοχικό (R)

 Global Large-Cap Blend Equity

 


 

 

 

PiraeusInvest Global Aggressive Balanced FoF Retail


EUR Moderate Allocation - Global -

 -

PiraeusInvest Global Balanced FoF Retail


EUR Cautious Allocation - Global -

 -

PiraeusInvest Global Conservative Balanced FoF Retail


EUR Moderate Allocation - Global -

 -

Πειραιώς Μικτό ESG Responsible Investing Fund of Funds (R)


EUR Cautious Allocation 

Morningstar Rating as at 29.04.2021


Οι διακρίσεις αυτές, αναδεικνύουν   

  • την εξειδικευμένη γνώση, τη μακρά εμπειρία και ικανότητα που διαθέτουν οι διαχειριστές της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ,
  • την συνεχή προσπάθειά μας για τη διαρκή αναβάθμιση και εξέλιξη των επενδυτικών επιλογών που προσφέρουμε
  • την προσήλωσή μας στην "κατάκτηση του σεβασμού και της αναγνώρισης του κάθε πελάτη μας, με υψηλής ποιότητας διαχείριση των κεφαλαίων που μας εμπιστεύεται"Disclaimer
©2021 Morningstar Inc. All rights reserved. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ: (1) αποτελούν ιδιοκτησία της Morningstar© και της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ (2) δεν επιτρέπεται η αντιγραφή τους ή η διανομή τους και (3) δε δίδεται εγγύηση για την ακρίβεια, πληρότητα ή επικαιρότητά τους. H Morningstar© και η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες ή απώλειες που μπορεί να προκληθούν από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση των πληροφοριών. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές. Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το Morningstar Rating™, συμπεριλαμβανομένης της μεθοδολογίας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο: Methodology.pdf