Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Αξιολόγηση Morningstar

Κορυφαίες Αξιολογήσεις για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ από τη Morningstar

Tα Αμοιβαία Κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, έχουν ενταχθεί στο σύστημα αξιολόγησης της Morningstar©, ενός από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους οίκους αξιολογήσεων. 

Το Morningstar Rating™ είναι μια αξιολόγηση ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου βάσει των αποδόσεών τους προσαρμοσμένων στον κίνδυνο που αναλαμβάνουν, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα της κατηγορίας τους. Η υψηλότερη βαθμολόγηση που μπορεί να λάβει ένα Α/Κ είναι πέντε αστέρια, ενώ η χειρότερη είναι ένα αστέρι. Αναλυτικότερα, σε κάθε κατηγορία, το κορυφαίο 10% των Α/Κ λαμβάνει πέντε αστέρια, το επόμενο 22,5% τέσσερα αστέρια, το ενδιάμεσο 35% τρία αστέρια, το εν συνεχεία 22,5% δύο αστέρια και το 10% ένα αστέρι.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Morningstar RatingTM μπορείτε να βρείτε στην Αμοιβαία Πορεία


Αξιολογήσεις Morningstar Rating™ για Αμοιβαία ΚεφάλαιαΑμοιβαίο Κεφάλαιο 


Morningstar 
CategoryOverall 
Morningstar 
RatingTM


3Yrs
Morningstar
RatingTM 

5Yrs
Morningstar
RatingTM 

10Yrs
Morningstar
RatingTM 

Μετοχικά 

 
              
   
 

Πειραιώς Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού (R)


Greece Equity

Πειραιώς Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού (Ι)


Greece EquityΜικτά 

   

     

Επικουρικής Ασφάλισης Μικτό Εξωτερικού (I)

EUR Moderate Allocation


 

Πειραιώς Μικτό Διεθνές (R)

EUR Moderate Allocation Global

 

Ομολογιακά

         
 
PiraeusInvest Enhanced Liquidity EUR Fund Retail

EUR Diversified Bond - Short


 
 

   
 
Fund of Funds 

         

Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό (R)


EUR Diversified Bond 

 Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό (R)EUR Moderate Allocation - Global 
 
PiraeusInvest Global Aggressive Balanced FoF Retail


EUR Moderate Allocation - Global
 

 


 
   

 PiraeusInvest Global Balanced FoF Retail


EUR Cautious Allocation - Global

 


   

 PiraeusInvest Global Conservative Balanced FoF Retail

EUR Moderate Allocation - Global 
                  

 


 
   

Morningstar Rating as at 28.02.2020


Οι διακρίσεις αυτές, αναδεικνύουν   

  • την εξειδικευμένη γνώση, τη μακρά εμπειρία και ικανότητα που διαθέτουν οι διαχειριστές της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ,
  • την συνεχή προσπάθειά μας για τη διαρκή αναβάθμιση και εξέλιξη των επενδυτικών επιλογών που προσφέρουμε
  • την προσήλωσή μας στην "κατάκτηση του σεβασμού και της αναγνώρισης του κάθε πελάτη μας, με υψηλής ποιότητας διαχείριση των κεφαλαίων που μας εμπιστεύεται"Disclaimer
©2020 Morningstar Inc. All rights reserved. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ: (1) αποτελούν ιδιοκτησία της Morningstar© και της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ (2) δεν επιτρέπεται η αντιγραφή τους ή η διανομή τους και (3) δε δίδεται εγγύηση για την ακρίβεια, πληρότητα ή επικαιρότητά τους. H Morningstar© και η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες ή απώλειες που μπορεί να προκληθούν από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση των πληροφοριών. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές. Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το Morningstar Rating™, συμπεριλαμβανομένης της μεθοδολογίας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο: Methodology.pdf