Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Αξιολόγηση Morningstar

Κορυφαίες Αξιολογήσεις για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ από τη Morningstar

Tα Αμοιβαία Κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, έχουν ενταχθεί στο σύστημα αξιολόγησης της Morningstar©, ενός από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους οίκους αξιολογήσεων. 

Το Morningstar Rating™ είναι μια αξιολόγηση ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου βάσει των αποδόσεών τους προσαρμοσμένων στον κίνδυνο που αναλαμβάνουν, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα της κατηγορίας τους. Η υψηλότερη βαθμολόγηση που μπορεί να λάβει ένα Α/Κ είναι πέντε αστέρια, ενώ η χειρότερη είναι ένα αστέρι. Αναλυτικότερα, σε κάθε κατηγορία, το κορυφαίο 10% των Α/Κ λαμβάνει πέντε αστέρια, το επόμενο 22,5% τέσσερα αστέρια, το ενδιάμεσο 35% τρία αστέρια, το εν συνεχεία 22,5% δύο αστέρια και το 10% ένα αστέρι.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Morningstar RatingTM μπορείτε να βρείτε στην Αμοιβαία Πορεία


Αξιολογήσεις Morningstar Rating™ για Αμοιβαία ΚεφάλαιαΟι διακρίσεις αυτές, αναδεικνύουν   

  • την εξειδικευμένη γνώση, τη μακρά εμπειρία και ικανότητα που διαθέτουν οι διαχειριστές της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ,
  • την συνεχή προσπάθειά μας για τη διαρκή αναβάθμιση και εξέλιξη των επενδυτικών επιλογών που προσφέρουμε
  • την προσήλωσή μας στην "κατάκτηση του σεβασμού και της αναγνώρισης του κάθε πελάτη μας, με υψηλής ποιότητας διαχείριση των κεφαλαίων που μας εμπιστεύεται"


Disclaimer
©2023 Morningstar Inc. All rights reserved. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ: (1) αποτελούν ιδιοκτησία της Morningstar© και της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ (2) δεν επιτρέπεται η αντιγραφή τους ή η διανομή τους και (3) δε δίδεται εγγύηση για την ακρίβεια, πληρότητα ή επικαιρότητά τους. H Morningstar© και η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες ή απώλειες που μπορεί να προκληθούν από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση των πληροφοριών. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές. Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το Morningstar Rating™, συμπεριλαμβανομένης της μεθοδολογίας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο: Methodology.pdf