Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης

Δελτίο Αποτίμησης 5/12/2019

Συμπληρώστε ημέρα, μήνα και έτος για το Δελτίο αποτίμησης της ημερομηνίας που αναζητάτε.

Συμπληρώστε την ημερομηνία

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού (R) 75.909.998,62 16.767.012,539 4,5273 4,5952 4,5273 -1,17% 40,53%
Πειραιώς A/K Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού (R) 18.361.932,03 16.264.516,734 1,1290 1,1459 1,1290 -1,10% 35,76%
Πειραιώς A/K Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού (I) 598.568,15 143.383,943 4,1746 4,1746 4,1746 -1,08% 39,44%
Πειραιώς A/K Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού (R) 6.005.712,20 2.154.310,748 2,7878 2,8296 2,7878 -0,28% 18,43%
Πειραιώς A/K US Μετοχικό Εξωτερικού (R) 6.200.896,68 518.115,977 11,9682 12,1477 11,9682 -0,01% 23,25%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 


Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Μικτό Εσωτερικού (R) 36.075.284,95 12.017.778,366 3,0018 3,0393 3,0018 -0,59% 33,19%
Πειραιώς A/K Εισοδήματος Μικτό (Ι) 1.089.441,20 155.540,595 7,0042 7,0042 7,0042 -0,27% 32,77%
Α/Κ Επικουρικής Ασφάλισης Μικτό Εξωτερικού (I) 801.796,29 52.030,391 15,4102 15,4102 15,4102 -0,24% 10,03%
Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό (R) 11.846.460,09 4.617.921,969 2,5653 2,5974 2,5653 -0,24% 11,00%
Πειραιώς A/K Μικτό Διεθνές (R) 8.194.889,63 947.058,742 8,6530 8,7612 8,6530 -0,19% 12,65%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Ομολόγων Εσωτερικού (R) 66.859.920,84 4.064.818,426 16,4484 16,5306 16,4484 0,02% 25,35%
Πειραιώς A/K Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας (R) 166.773.967,02 15.010.305,261 11,1106 11,1662 11,1106 -0,06% 10,52%
Πειραιώς A/K Διεθνές Κρατικών Ομολόγων (R) 11.819.235,78 3.096.038,267 3,8175 3,8366 3,8175 -0,26% 6,39%
Πειραιώς A/K Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων (R) 9.960.677,35 1.127.740,997 8,8324 8,8766 8,8324 -0,15% 8,24%
Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (R) 161.783.258,34 31.028.809,065 5,2140 5,2401 5,2140 -0,09% 0,17%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Χρηματαγοράς
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Βραχυπρόθεσμο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (R) 22.386.715,40 1.920.225,766 11,6584 11,6584 11,6584 0,00% 0,17%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό (R) 21.592.130,41 1.686.942,645 12,7996 12,8636 12,7996 -0,26% 7,13%
Πειραιώς Fund of Funds Μικτό Αμυντικής Στρατηγικής (R) 22.746.312,13 10.631.554,496 2,1395 2,1662 2,1395 0,01% 6,46%
Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό (R) 32.112.977,90 8.040.459,659 3,9939 4,0438 3,9939 -0,11% 11,95%
Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό (R) 18.533.700,99 1.106.721,948 16,7465 16,9977 16,7465 -0,02% 21,18%
Πειραιώς Fund of Funds Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό (R) 2.161.032,84 570.243,479 3,7897 3,8465 3,7897 0,10% 8,45%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Piraeus Asset Management Europe

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest European Equity 1.899.965,70 5.875,483 323,3700 329,0290 323,3700 1,18% 18,88%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest European Bond 4.006.403,93 20.190,564 198,4300 200,4143 198,4300 -0,07% 1,75%
PiraeusInvest Enhanced Liquidity EUR Fund 42.138.721,03 4.242.611,568 9,9300 10,0293 9,9300 0,00% 0,61%
PiraeusInvest Enhanced Liquidity USD Fund 13.837.969,19 1.336.841,687 10,3500 10,4535 10,3500 0,00% 3,19%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.


Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest Global Conservative Balanced FoFs 9.805.207,63 925.699,514 10,5900 10,7489 10,5900 0,19% 9,63%
PiraeusInvest Global Balanced FoFs 12.067.021,49 1.116.364,913 10,8100 10,9722 10,8100 0,28% 11,56%
PiraeusInvest Global Aggressive Balanced FoFs 8.096.753,68 752.394,809 10,7600 10,9214 10,7600 0,37% 13,03%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.

Νομισματικές Ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ).

Νομισματικές ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ)
Νόμισμα Κωδικός Ποσό
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ CHF 1,0964
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ USD 1,1094
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ JPY 120,6900