Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης

Δελτίο Αποτίμησης 21/8/2019

Συμπληρώστε ημέρα, μήνα και έτος για το Δελτίο αποτίμησης της ημερομηνίας που αναζητάτε.

Συμπληρώστε την ημερομηνία

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού (R) 65.198.219,03 15.197.286,899 4,2901 4,3545 4,2901 0,54% 33,17%
Πειραιώς A/K Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού (R) 17.661.179,57 16.023.574,489 1,1022 1,1187 1,1022 0,21% 32,54%
Πειραιώς A/K Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού (I) 597.969,03 149.576,597 3,9977 3,9977 3,9977 0,05% 33,53%
Πειραιώς A/K Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού (R) 5.109.614,46 1.937.201,459 2,6376 2,6772 2,6376 1,19% 12,05%
Πειραιώς A/K US Μετοχικό Εξωτερικού (R) 5.910.973,43 522.849,307 11,3053 11,4749 11,3053 0,41% 16,42%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 


Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Μικτό Εσωτερικού (R) 22.202.730,37 7.766.755,203 2,8587 2,8944 2,8587 0,21% 26,84%
Πειραιώς A/K Ασφαλιστικών Φορέων Μικτό Εσωτερικού (I) 1.062.262,15 160.323,074 6,6258 6,6258 6,6258 0,18% 25,60%
Α/Κ Επικουρικής Ασφάλισης Μικτό Εξωτερικού (I) 790.000,59 52.030,391 15,1834 15,1834 15,1834 0,52% 8,41%
Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό (R) 10.291.780,60 4.093.951,478 2,5139 2,5453 2,5139 0,63% 8,78%
Πειραιώς A/K Μικτό Διεθνές (R) 7.358.523,68 873.367,634 8,4255 8,5308 8,4255 0,38% 9,69%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Ομολόγων Εσωτερικού (R) 38.688.680,34 2.432.846,923 15,9026 15,9821 15,9026 0,03% 21,19%
Πειραιώς A/K Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας (R) 72.294.213,87 6.657.233,558 10,8595 10,9138 10,8595 0,05% 8,02%
Πειραιώς A/K Διεθνές Κρατικών Ομολόγων (R) 11.560.601,18 2.978.639,907 3,8812 3,9006 3,8812 -0,26% 8,17%
Πειραιώς A/K Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων (R) 9.553.104,19 1.073.092,147 8,9024 8,9469 8,9024 -0,18% 9,10%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Χρηματαγοράς
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Βραχυπρόθεσμο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (R) 18.884.327,70 1.619.567,283 11,6601 11,6601 11,6601 0,00% 0,19%
Πειραιώς Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (R) 94.582.858,19 18.103.568,506 5,2245 5,2245 5,2245 0,00% 0,38%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό (R) 17.746.210,70 1.371.023,036 12,9438 13,0085 12,9438 -0,05% 8,33%
Πειραιώς Fund of Funds Μικτό Αμυντικής Στρατηγικής (R) 11.208.929,61 5.229.523,944 2,1434 2,1702 2,1434 0,18% 6,65%
Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό (R) 28.520.485,23 7.245.689,705 3,9362 3,9854 3,9362 0,30% 10,33%
Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό (R) 15.980.285,70 1.006.888,806 15,8710 16,1091 15,8710 0,76% 14,85%
Πειραιώς Fund of Funds Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό (R) 2.148.994,13 596.411,092 3,6032 3,6572 3,6032 0,47% 3,11%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Piraeus Asset Management Europe

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest European Equity 2.123.852,20 6.993,135 303,7100 309,0249 303,7100 -0,54% 11,65%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest European Bond 4.169.727,34 20.698,130 201,4500 203,4645 201,4500 0,23% 3,30%
PiraeusInvest Enhanced Liquidity EUR Fund 54.799.124,19 5.487.176,884 9,9900 10,0899 9,9900 0,10% 1,22%
PiraeusInvest Enhanced Liquidity USD Fund 17.244.781,20 1.672.521,562 10,3100 10,4131 10,3100 0,00% 2,79%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.


Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest Global Conservative Balanced FoFs 10.452.058,79 999.472,093 10,4600 10,6169 10,4600 0,10% 8,28%
PiraeusInvest Global Balanced FoFs 12.315.533,27 1.166.196,161 10,5600 10,7184 10,5600 0,09% 8,98%
PiraeusInvest Global Aggressive Balanced FoFs 8.483.350,03 809.299,376 10,4800 10,6372 10,4800 -0,10% 10,08%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.

Νομισματικές Ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ).

Νομισματικές ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ)
Νόμισμα Κωδικός Ποσό
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ CHF 1,0875
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ USD 1,1104
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ JPY 118,2400