Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης

Δελτίο Αποτίμησης 20/9/2021

Συμπληρώστε ημέρα, μήνα και έτος για το Δελτίο αποτίμησης της ημερομηνίας που αναζητάτε.

Συμπληρώστε την ημερομηνία

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού (R) 83.705.087,60 17.525.417,635 4,7762 4,8478 4,7762 -2,30% 12,02%
Πειραιώς A/K Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού (R) 45.660.559,27 34.828.323,550 1,3110 1,3307 1,3110 -2,22% 15,26%
Πειραιώς A/K Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού (I) 606.069,82 129.626,922 4,6755 4,6755 4,6755 -2,36% 14,30%
Πειραιώς A/K Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού (R) 39.239.274,83 12.847.595,447 3,0542 3,1000 3,0542 -1,72% 12,11%
Πειραιώς A/K US Μετοχικό Εξωτερικού (R) 8.861.488,41 575.381,519 15,4011 15,6321 15,4011 -1,09% 17,79%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 


Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Μικτό Εσωτερικού (R) 55.002.439,50 16.849.828,276 3,2643 3,3051 3,2643 -1,20% 7,78%
Πειραιώς A/K Εισοδήματος Μικτό (R) 9.183.017,72 917.222,795 10,0118 10,1369 10,0118 -0,66% 7,31%
Α/Κ Επικουρικής Ασφάλισης Μικτό Εξωτερικού (I) 858.202,51 52.030,391 16,4943 16,4943 16,4943 -0,71% 5,40%
Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό (R) 49.805.972,88 18.229.044,262 2,7322 2,7664 2,7322 -0,84% 5,51%
Πειραιώς A/K Μικτό Διεθνές (R) 9.463.176,22 999.238,181 9,4704 9,5888 9,4704 -0,51% 8,17%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Ομολόγων Εσωτερικού (R) 107.828.128,82 6.089.456,307 17,7073 17,7958 17,7073 0,07% -0,23%
Πειραιώς A/K Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας (R) 347.073.483,60 29.452.290,608 11,7843 11,8432 11,7843 -0,14% 4,49%
Πειραιώς A/K Διεθνές Κρατικών Ομολόγων (R) 13.983.474,08 3.699.608,415 3,7797 3,7986 3,7797 0,50% 0,05%
Πειραιώς A/K Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων (R) 12.282.228,62 1.376.029,772 8,9258 8,9704 8,9258 0,43% 1,69%
Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (R) 153.672.782,06 29.287.618,332 5,2470 5,2732 5,2470 0,00% 0,40%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Χρηματαγοράς
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Βραχυπρόθεσμο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (R) 304.508.324,36 26.247.695,379 11,6013 11,6013 11,6013 0,00% -0,30%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό (R) 55.824.037,80 4.331.082,093 12,8892 12,9536 12,8892 0,29% 0,44%
Πειραιώς Low Volatility Fund of Funds Μικτό (R) 299.844,79 30.000,000 9,9948 10,1197 9,9948 -0,01% -0,05%
Πειραιώς Μικτό ESG Responsible Investing Fund of Funds (R) 185.922.655,87 83.589.856,436 2,2242 2,2520 2,2242 -0,26% 2,58%
Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό (R) 61.289.424,80 13.937.043,136 4,3976 4,4526 4,3976 -0,50% 7,05%
Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό (R) 26.320.834,98 1.283.319,012 20,5100 20,8177 20,5100 -1,59% 14,56%
Πειραιώς Fund of Funds Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό (R) 4.108.430,07 1.008.009,732 4,0758 4,1369 4,0758 -1,94% 0,83%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Ημερομηνία Έναρξης Πειραιώς Low Volatility Fund of Funds Μικτό (R) 01.09.2021

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για το κεφάλαιο PiraeusInvest

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest European Equity 965.383,29 3.263,360 295,8200 300,9969 295,8200 -0,74% 8,21%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest European Bond 1.717.002,63 8.997,909 190,8200 192,7282 190,8200 -0,10% -2,78%
PiraeusInvest Enhanced Liquidity EUR Fund 14.583.513,58 1.501.426,743 9,7100 9,8071 9,7100 0,00% -0,72%
PiraeusInvest Enhanced Liquidity USD Fund 12.187.130,61 1.160.109,244 10,5100 10,6151 10,5100 0,00% -0,66%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.


Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest Global Conservative Balanced FoFs 8.343.799,72 718.851,018 11,6100 11,7842 11,6100 0,00% 6,22%
PiraeusInvest Global Balanced FoFs 10.277.976,64 836.285,400 12,2900 12,4744 12,2900 0,00% 7,62%
PiraeusInvest Global Aggressive Balanced FoFs 7.634.526,64 628.385,213 12,1500 12,3323 12,1500 -0,16% 8,19%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.

Νομισματικές Ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ).

Νομισματικές ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ)
Νόμισμα Κωδικός Ποσό
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ CHF 1,0883
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ USD 1,1711
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ JPY 128,1800