Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης

Δελτίο Αποτίμησης 26/1/2021

Συμπληρώστε ημέρα, μήνα και έτος για το Δελτίο αποτίμησης της ημερομηνίας που αναζητάτε.

Συμπληρώστε την ημερομηνία

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού (R) 68.933.707,66 17.003.778,496 4,0540 4,1148 4,0540 0,46% -4,92%
Πειραιώς A/K Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού (R) 32.783.013,83 30.078.931,638 1,0899 1,1062 1,0899 0,56% -4,18%
Πειραιώς A/K Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού (I) 507.462,19 131.093,276 3,8710 3,8710 3,8710 0,33% -5,37%
Πειραιώς A/K Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού (R) 12.374.766,03 4.499.488,943 2,7503 2,7916 2,7503 0,97% 0,95%
Πειραιώς A/K US Μετοχικό Εξωτερικού (R) 5.658.032,88 416.961,155 13,5697 13,7732 13,5697 0,23% 3,78%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 


Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Μικτό Εσωτερικού (R) 38.809.011,38 13.149.663,736 2,9513 2,9882 2,9513 0,21% -2,56%
Πειραιώς A/K Εισοδήματος Μικτό (R) 6.288.043,40 670.617,283 9,3765 9,4937 9,3765 0,33% 0,50%
Α/Κ Επικουρικής Ασφάλισης Μικτό Εξωτερικού (I) 817.125,63 52.030,391 15,7048 15,7048 15,7048 0,43% 0,36%
Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό (R) 19.866.296,85 7.640.966,918 2,6000 2,6325 2,6000 0,46% 0,41%
Πειραιώς A/K Μικτό Διεθνές (R) 8.209.001,40 925.426,298 8,8705 8,9814 8,8705 0,26% 1,32%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος Μικτό (R): Έναρξη κατηγορίας μεριδίων R την 16/01/2020


Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Ομολόγων Εσωτερικού (R) 92.964.324,39 5.260.757,526 17,6713 17,7597 17,6713 0,07% -0,44%
Πειραιώς A/K Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας (R) 201.575.255,28 17.787.976,529 11,3321 11,3888 11,3321 0,03% 0,48%
Πειραιώς A/K Διεθνές Κρατικών Ομολόγων (R) 16.815.008,47 4.452.673,147 3,7764 3,7953 3,7764 0,02% -0,04%
Πειραιώς A/K Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων (R) 12.313.193,34 1.401.624,730 8,7849 8,8288 8,7849 0,01% 0,08%
Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (R) 86.484.280,91 16.518.399,051 5,2356 5,2618 5,2356 0,00% 0,18%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Χρηματαγοράς
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Βραχυπρόθεσμο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (R) 172.657.697,29 14.841.405,664 11,6335 11,6335 11,6335 0,00% -0,03%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό (R) 40.807.152,80 3.179.511,105 12,8344 12,8986 12,8344 0,07% 0,01%
Πειραιώς Μικτό ESG Responsible Investing Fund of Funds (R) 78.685.851,61 36.128.516,612 2,1779 2,2051 2,1779 -0,16% 0,45%
Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό (R) 38.312.831,13 9.243.516,878 4,1448 4,1966 4,1448 0,02% 0,90%
Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό (R) 15.464.169,50 843.599,362 18,3312 18,6062 18,3312 0,13% 2,39%
Πειραιώς Fund of Funds Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό (R) 2.824.759,47 655.403,590 4,3100 4,3747 4,3100 -0,59% 6,63%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για το κεφάλαιο PiraeusInvest

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest European Equity 1.442.610,11 5.202,256 277,3000 282,1528 277,3000 -0,07% 1,43%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest European Bond 2.282.426,80 11.680,881 195,4000 197,3540 195,4000 0,18% -0,45%
PiraeusInvest Enhanced Liquidity EUR Fund 21.929.484,59 2.243.532,357 9,7700 9,8677 9,7700 0,00% -0,10%
PiraeusInvest Enhanced Liquidity USD Fund 12.888.016,93 1.219.122,526 10,5700 10,6757 10,5700 0,00% -0,09%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.


Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest Global Conservative Balanced FoFs 8.353.838,72 756.688,338 11,0400 11,2056 11,0400 0,00% 1,01%
PiraeusInvest Global Balanced FoFs 10.342.370,16 894.285,250 11,5600 11,7334 11,5600 0,00% 1,23%
PiraeusInvest Global Aggressive Balanced FoFs 7.408.131,58 651.584,386 11,3700 11,5406 11,3700 0,00% 1,25%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.

Νομισματικές Ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ).

Νομισματικές ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ)
Νόμισμα Κωδικός Ποσό
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ CHF 1,0789
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ USD 1,2160
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ JPY 125,9300