Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης

Δελτίο Αποτίμησης 17/5/2022

Συμπληρώστε ημέρα, μήνα και έτος για το Δελτίο αποτίμησης της ημερομηνίας που αναζητάτε.

Συμπληρώστε την ημερομηνία

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού (R) 147.067.429,54 31.181.410,339 4,7165 4,7872 4,7165 1,25% -1,43%
Πειραιώς A/K ESG Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό (R) 50.739.540,43 38.448.667,282 1,3197 1,3395 1,3197 1,13% -1,43%
Πειραιώς A/K Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού (R) 39.736.105,47 13.778.073,906 2,8840 2,9273 2,8840 1,42% -10,28%
Πειραιώς A/K US Μετοχικό Εξωτερικού (R) 19.002.559,82 1.219.581,340 15,5812 15,8149 15,5812 0,71% -9,11%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 


Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Μικτό Εσωτερικού (R) 48.102.716,54 16.049.115,812 2,9972 3,0347 2,9972 0,36% -7,31%
Πειραιώς A/K Εισοδήματος Μικτό (R) 26.973.619,63 2.797.504,262 9,6420 9,7625 9,6420 0,22% -4,72%
Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό (R) 55.873.709,19 21.895.163,946 2,5519 2,5838 2,5519 0,41% -8,78%
Πειραιώς A/K Μικτό Διεθνές (R) 9.939.834,73 1.082.371,570 9,1834 9,2982 9,1834 0,10% -7,26%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Ομολόγων Εσωτερικού (R) 34.376.238,84 2.360.163,371 14,5652 14,6380 14,5652 -0,58% -14,62%
Πειραιώς A/K Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας (R) 326.147.034,54 30.396.931,155 10,7296 10,7832 10,7296 -0,19% -7,53%
Πειραιώς A/K Διεθνές Κρατικών Ομολόγων (R) 11.940.176,81 3.343.424,213 3,5712 3,5891 3,5712 -1,09% -5,20%
Πειραιώς A/K Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων (R) 10.877.288,72 1.301.766,704 8,3558 8,3976 8,3558 -1,00% -6,57%
Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (R) 114.463.388,19 23.232.937,253 4,9268 4,9514 4,9268 -0,18% -5,22%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Χρηματαγοράς
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Βραχυπρόθεσμο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (R) 178.964.281,26 15.477.522,018 11,5629 11,5629 11,5629 0,00% -0,22%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό (R) 45.174.999,04 3.701.633,653 12,2041 12,2651 12,2041 -0,87% -5,26%
Πειραιώς Low Volatility Fund of Funds Μικτό (R) 153.256.063,20 15.779.397,680 9,7124 9,8338 9,7124 -0,13% -2,92%
Πειραιώς Μικτό ESG Responsible Investing Fund of Funds (R) 209.792.848,58 101.963.597,177 2,0575 2,0832 2,0575 0,00% -8,03%
Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό (R) 74.462.801,13 17.332.027,779 4,2963 4,3500 4,2963 -0,13% -6,02%
Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό (R) 43.949.193,27 2.177.959,593 20,1791 20,4818 20,1791 0,93% -8,34%
Πειραιώς Fund of Funds Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό (R) 9.398.459,61 2.483.355,784 3,7846 3,8414 3,7846 1,02% -8,73%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για το κεφάλαιο PiraeusInvest

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest Enhanced Liquidity EUR Fund 9.984.640,70 1.053.640,834 9,4800 9,5748 9,4800 0,00% -1,56%
PiraeusInvest Enhanced Liquidity USD Fund 10.540.338,67 1.043.353,037 10,1000 10,2010 10,1000 0,00% -3,16%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.


Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest Global Balanced FoFs 23.256.296,33 2.026.192,579 11,4800 11,6522 11,4800 0,00% -8,60%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Private | White Label

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Piraeus Private Banking Megatrends Global Equity Fund (P) 14.061.358,84 1.473.454,933 9,5431 9,5431 9,5431 1,21% -11,33%
Piraeus Private Banking ESG Greece Equity Fund (P) 7.785.911,84 783.697,309 9,9348 9,9348 9,9348 1,28% -1,22%
Πειραιώς A/K Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού (I) 586.534,83 128.433,005 4,5669 4,5669 4,5669 1,26% -3,08%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Piraeus Private Banking ESG World Sustainability Balanced Fund 26.553.677,06 2.569.782,614 10,3330 10,3330 10,3330 0,32% -7,40%
Euroxx Hellenic Recovery Balanced Fund (R) 235.509,08 68.357,596 3,4453 3,4453 3,4453 0,55% -3,67%
Α/Κ Επικουρικής Ασφάλισης Μικτό Εξωτερικού (I) 811.620,23 52.030,391 15,5990 15,5990 15,5990 0,36% -7,38%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Νομισματικές Ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ).

Νομισματικές ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ)
Νόμισμα Κωδικός Ποσό
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ CHF 1,0457
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ USD 1,0541
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ JPY 136,3200