Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης

Δελτίο Αποτίμησης 20/10/2020

Συμπληρώστε ημέρα, μήνα και έτος για το Δελτίο αποτίμησης της ημερομηνίας που αναζητάτε.

Συμπληρώστε την ημερομηνία

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού (R) 56.419.282,33 16.756.740,073 3,3670 3,4175 3,3670 0,72% -28,79%
Πειραιώς A/K Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού (R) 24.259.819,95 26.556.329,854 0,9135 0,9272 0,9135 0,52% -21,78%
Πειραιώς A/K Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού (I) 421.314,82 131.093,276 3,2139 3,2139 3,2139 0,59% -25,86%
Πειραιώς A/K Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού (R) 8.395.962,66 3.344.441,524 2,5104 2,5481 2,5104 -0,40% -12,05%
Πειραιώς A/K US Μετοχικό Εξωτερικού (R) 5.015.653,30 397.191,261 12,6278 12,8172 12,6278 0,03% 3,07%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 


Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Μικτό Εσωτερικού (R) 33.247.274,62 12.405.394,766 2,6801 2,7136 2,6801 0,17% -12,74%
Πειραιώς A/K Εισοδήματος Μικτό (R) 6.245.728,72 710.244,876 8,7938 8,9037 8,7938 -0,02% -12,06%
Α/Κ Επικουρικής Ασφάλισης Μικτό Εξωτερικού (I) 781.394,31 52.030,391 15,0180 15,0180 15,0180 -0,24% -3,56%
Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό (R) 14.940.980,90 6.022.705,785 2,4808 2,5118 2,4808 -0,28% -4,47%
Πειραιώς A/K Μικτό Διεθνές (R) 7.595.163,68 890.372,840 8,5303 8,6369 8,5303 -0,14% -2,33%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος Μικτό (R): Έναρξη κατηγορίας μεριδίων R την 16/01/2020


Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Ομολόγων Εσωτερικού (R) 78.863.978,57 4.488.567,895 17,5700 17,6579 17,5700 -0,33% 6,12%
Πειραιώς A/K Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας (R) 171.862.578,54 15.728.800,878 10,9266 10,9812 10,9266 0,01% -2,22%
Πειραιώς A/K Διεθνές Κρατικών Ομολόγων (R) 17.731.457,63 4.612.543,589 3,8442 3,8634 3,8442 -0,20% 1,60%
Πειραιώς A/K Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων (R) 11.785.860,64 1.329.670,349 8,8637 8,9080 8,8637 -0,13% 0,92%
Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (R) 68.571.503,53 13.231.253,661 5,1825 5,2084 5,1825 -0,04% -0,88%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Χρηματαγοράς
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Βραχυπρόθεσμο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (R) 135.291.344,78 11.619.449,118 11,6435 11,6435 11,6435 0,00% -0,10%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό (R) 33.284.130,62 2.571.720,164 12,9424 13,0071 12,9424 -0,18% 1,81%
Πειραιώς Μικτό ESG Responsible Investing Fund of Funds (R) 48.915.083,18 22.993.790,429 2,1273 2,1539 2,1273 -0,07% -0,99%
Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό (R) 31.983.837,10 7.941.074,496 4,0276 4,0779 4,0276 -0,23% 0,35%
Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό (R) 12.757.648,56 760.004,061 16,7863 17,0381 16,7863 -0,30% -1,87%
Πειραιώς Fund of Funds Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό (R) 2.146.070,24 578.595,559 3,7091 3,7647 3,7091 0,01% -6,97%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για το κεφάλαιο PiraeusInvest

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest European Equity 1.421.455,42 5.368,600 264,7700 269,4035 264,7700 -0,46% -20,15%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest European Bond 2.581.479,13 13.170,347 196,0100 197,9701 196,0100 -0,14% -1,02%
PiraeusInvest Enhanced Liquidity EUR Fund 23.340.288,96 2.380.629,019 9,8000 9,8980 9,8000 0,00% -1,31%
PiraeusInvest Enhanced Liquidity USD Fund 12.212.612,20 1.154.022,664 10,5800 10,6858 10,5800 0,00% 2,12%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.


Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest Global Conservative Balanced FoFs 8.534.547,51 788.770,046 10,8200 10,9823 10,8200 -0,46% 1,50%
PiraeusInvest Global Balanced FoFs 10.298.630,59 915.208,850 11,2500 11,4188 11,2500 -0,53% 3,02%
PiraeusInvest Global Aggressive Balanced FoFs 7.262.052,07 657.416,980 11,0500 11,2158 11,0500 -0,54% 1,47%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.

Νομισματικές Ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ).

Νομισματικές ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ)
Νόμισμα Κωδικός Ποσό
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ CHF 1,0724
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ USD 1,1850
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ JPY 124,7900