Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης

Δελτίο Αποτίμησης 10/8/2020

Συμπληρώστε ημέρα, μήνα και έτος για το Δελτίο αποτίμησης της ημερομηνίας που αναζητάτε.

Συμπληρώστε την ημερομηνία

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού (R) 55.141.989,54 16.732.352,260 3,2955 3,3449 3,2955 -2,22% -30,30%
Πειραιώς A/K Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού (R) 22.912.081,46 26.420.942,194 0,8672 0,8802 0,8672 -2,41% -25,75%
Πειραιώς A/K Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού (I) 416.091,17 131.643,015 3,1608 3,1608 3,1608 -2,12% -27,09%
Πειραιώς A/K Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού (R) 7.491.328,39 2.945.016,072 2,5437 2,5819 2,5437 0,14% -10,88%
Πειραιώς A/K US Μετοχικό Εξωτερικού (R) 4.890.815,74 390.510,924 12,5241 12,7120 12,5241 0,58% 2,23%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 


Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Μικτό Εσωτερικού (R) 32.791.441,12 12.370.417,201 2,6508 2,6839 2,6508 -1,18% -13,70%
Πειραιώς A/K Εισοδήματος Μικτό (R) 6.188.922,58 701.328,726 8,8246 8,9349 8,8246 -0,05% -11,75%
Α/Κ Επικουρικής Ασφάλισης Μικτό Εξωτερικού (I) 783.731,86 52.030,391 15,0630 15,0630 15,0630 0,14% -3,27%
Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό (R) 13.645.587,46 5.492.060,778 2,4846 2,5157 2,4846 0,13% -4,32%
Πειραιώς A/K Μικτό Διεθνές (R) 7.566.989,86 885.398,890 8,5464 8,6532 8,5464 0,32% -2,15%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος Μικτό (R): Έναρξη κατηγορίας μεριδίων R την 16/01/2020


Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Ομολόγων Εσωτερικού (R) 69.278.854,80 4.013.036,015 17,2635 17,3498 17,2635 -0,18% 4,27%
Πειραιώς A/K Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας (R) 166.800.305,17 15.487.255,539 10,7702 10,8241 10,7702 -0,08% -3,62%
Πειραιώς A/K Διεθνές Κρατικών Ομολόγων (R) 15.315.198,58 3.959.159,188 3,8683 3,8876 3,8683 0,19% 2,24%
Πειραιώς A/K Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων (R) 10.720.627,91 1.202.429,548 8,9158 8,9604 8,9158 0,22% 1,51%
Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (R) 62.714.251,04 12.148.798,109 5,1622 5,1880 5,1622 0,08% -1,27%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Χρηματαγοράς
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Βραχυπρόθεσμο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (R) 117.403.156,85 10.081.669,556 11,6452 11,6452 11,6452 0,00% -0,08%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό (R) 26.368.395,31 2.033.249,562 12,9686 13,0334 12,9686 0,18% 2,02%
Πειραιώς Μικτό ESG Responsible Investing Fund of Funds (R) 37.117.947,85 17.609.227,998 2,1079 2,1342 2,1079 0,07% -1,89%
Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό (R) 29.945.768,17 7.488.666,404 3,9988 4,0488 3,9988 0,23% -0,37%
Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό (R) 12.000.219,54 728.783,181 16,4661 16,7131 16,4661 0,19% -3,75%
Πειραιώς Fund of Funds Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό (R) 2.006.803,39 549.807,168 3,6500 3,7048 3,6500 -0,07% -8,46%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για το κεφάλαιο PiraeusInvest

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest European Equity 1.461.582,67 5.388,600 271,2400 275,9867 271,2400 0,15% -18,20%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest European Bond 2.606.763,99 13.343,171 195,3600 197,3136 195,3600 -0,01% -1,35%
PiraeusInvest Enhanced Liquidity EUR Fund 25.149.620,61 2.570.219,595 9,7900 9,8879 9,7900 0,10% -1,41%
PiraeusInvest Enhanced Liquidity USD Fund 12.231.300,68 1.154.415,181 10,6000 10,7060 10,6000 0,00% 2,32%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.


Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest Global Conservative Balanced FoFs 8.649.466,87 807.972,853 10,7100 10,8707 10,7100 0,28% 0,47%
PiraeusInvest Global Balanced FoFs 10.694.043,30 964.844,159 11,0800 11,2462 11,0800 0,18% 1,47%
PiraeusInvest Global Aggressive Balanced FoFs 7.270.607,80 665.820,635 10,9200 11,0838 10,9200 0,28% 0,28%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.

Νομισματικές Ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ).

Νομισματικές ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ)
Νόμισμα Κωδικός Ποσό
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ CHF 1,0754
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ USD 1,1763
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ JPY 124,7400