Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης

Δελτίο Αποτίμησης 2/12/2021

Συμπληρώστε ημέρα, μήνα και έτος για το Δελτίο αποτίμησης της ημερομηνίας που αναζητάτε.

Συμπληρώστε την ημερομηνία

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού (R) 145.279.370,12 30.855.278,925 4,7084 4,7790 4,7084 -0,13% 10,43%
Πειραιώς A/K Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού (R) 52.520.412,69 39.755.269,652 1,3211 1,3409 1,3211 -0,15% 16,15%
Πειραιώς A/K Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού (I) 599.007,61 129.626,922 4,6210 4,6210 4,6210 -0,20% 12,97%
Πειραιώς A/K Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού (R) 39.119.578,78 12.652.827,662 3,0918 3,1382 3,0918 -1,48% 13,49%
Πειραιώς A/K US Μετοχικό Εξωτερικού (R) 16.067.367,85 967.628,671 16,6049 16,8540 16,6049 0,34% 26,99%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 


Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Μικτό Εσωτερικού (R) 47.806.108,86 14.864.496,887 3,2161 3,2563 3,2161 0,03% 6,18%
Πειραιώς A/K Εισοδήματος Μικτό (R) 26.349.559,19 2.661.883,038 9,8988 10,0225 9,8988 -0,51% 6,10%
Α/Κ Επικουρικής Ασφάλισης Μικτό Εξωτερικού (I) 863.936,05 52.030,391 16,6045 16,6045 16,6045 -0,61% 6,11%
Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό (R) 57.612.638,09 20.942.449,816 2,7510 2,7854 2,7510 -0,72% 6,24%
Πειραιώς A/K Μικτό Διεθνές (R) 10.073.885,48 1.037.558,448 9,7092 9,8306 9,7092 -0,42% 10,90%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Ομολόγων Εσωτερικού (R) 51.246.882,58 2.954.513,045 17,3453 17,4320 17,3453 0,21% -2,27%
Πειραιώς A/K Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας (R) 372.091.673,34 32.062.139,069 11,6053 11,6633 11,6053 0,08% 2,90%
Πειραιώς A/K Διεθνές Κρατικών Ομολόγων (R) 13.416.207,16 3.525.187,049 3,8058 3,8248 3,8058 -0,11% 0,74%
Πειραιώς A/K Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων (R) 12.146.839,67 1.355.307,238 8,9624 9,0072 8,9624 -0,09% 2,11%
Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (R) 125.231.306,04 24.049.264,462 5,2073 5,2333 5,2073 0,09% -0,36%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Χρηματαγοράς
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Βραχυπρόθεσμο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (R) 187.103.126,33 16.142.479,288 11,5907 11,5907 11,5907 0,00% -0,39%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό (R) 47.552.730,92 3.665.472,786 12,9732 13,0381 12,9732 0,06% 1,09%
Πειραιώς Low Volatility Fund of Funds Μικτό (R) 156.961.699,31 15.669.532,719 10,0170 10,1422 10,0170 0,16% 0,17%
Πειραιώς Μικτό ESG Responsible Investing Fund of Funds (R) 218.078.602,56 97.828.736,205 2,2292 2,2571 2,2292 0,03% 2,81%
Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό (R) 71.956.862,63 15.956.204,183 4,5096 4,5660 4,5096 -0,31% 9,78%
Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό (R) 40.395.284,24 1.899.714,109 21,2639 21,5829 21,2639 -0,84% 18,77%
Πειραιώς Fund of Funds Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό (R) 8.321.273,87 1.999.631,121 4,1614 4,2238 4,1614 -0,23% 2,95%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Ημερομηνία Έναρξης Πειραιώς Low Volatility Fund of Funds Μικτό (R) 01.09.2021

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για το κεφάλαιο PiraeusInvest

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest European Bond 1.292.316,20 6.752,969 191,3700 193,2837 191,3700 -0,18% -2,50%
PiraeusInvest Enhanced Liquidity EUR Fund 11.686.251,59 1.211.557,993 9,6500 9,7465 9,6500 0,00% -1,33%
PiraeusInvest Enhanced Liquidity USD Fund 11.908.184,34 1.140.555,736 10,4400 10,5444 10,4400 0,00% -1,32%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.


Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest Global Conservative Balanced FoFs 8.326.175,32 711.995,328 11,6900 11,8654 11,6900 -0,43% 6,95%
PiraeusInvest Global Balanced FoFs 9.923.193,38 800.590,788 12,3900 12,5759 12,3900 -0,40% 8,49%
PiraeusInvest Global Aggressive Balanced FoFs 7.663.189,56 624.536,159 12,2700 12,4541 12,2700 -0,32% 9,26%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.

Νομισματικές Ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ).

Νομισματικές ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ)
Νόμισμα Κωδικός Ποσό
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ CHF 1,0414
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ USD 1,1285
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ JPY 127,9400