Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης

Δελτίο Αποτίμησης 23/6/2021

Συμπληρώστε ημέρα, μήνα και έτος για το Δελτίο αποτίμησης της ημερομηνίας που αναζητάτε.

Συμπληρώστε την ημερομηνία

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού (R) 86.228.661,44 17.766.412,254 4,8535 4,9263 4,8535 0,02% 13,83%
Πειραιώς A/K Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού (R) 45.226.658,55 34.370.095,175 1,3159 1,3356 1,3159 0,01% 15,69%
Πειραιώς A/K Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού (I) 615.380,67 130.127,372 4,7291 4,7291 4,7291 0,09% 15,61%
Πειραιώς A/K Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού (R) 28.780.409,86 9.318.685,197 3,0885 3,1348 3,0885 -1,00% 13,36%
Πειραιώς A/K US Μετοχικό Εξωτερικού (R) 7.800.801,99 529.984,170 14,7189 14,9397 14,7189 -0,50% 12,57%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 


Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Μικτό Εσωτερικού (R) 52.296.594,51 15.970.029,127 3,2747 3,3156 3,2747 0,08% 8,12%
Πειραιώς A/K Εισοδήματος Μικτό (R) 7.921.790,94 788.750,205 10,0435 10,1690 10,0435 -0,44% 7,65%
Α/Κ Επικουρικής Ασφάλισης Μικτό Εξωτερικού (I) 858.006,64 52.030,391 16,4905 16,4905 16,4905 -0,43% 5,38%
Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό (R) 37.246.656,89 13.592.224,106 2,7403 2,7746 2,7403 -0,48% 5,82%
Πειραιώς A/K Μικτό Διεθνές (R) 9.141.265,92 979.562,939 9,3320 9,4487 9,3320 -0,46% 6,59%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Ομολόγων Εσωτερικού (R) 100.037.506,34 5.658.019,283 17,6807 17,7691 17,6807 0,11% -0,38%
Πειραιώς A/K Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας (R) 293.543.561,87 25.085.140,867 11,7019 11,7604 11,7019 0,09% 3,76%
Πειραιώς A/K Διεθνές Κρατικών Ομολόγων (R) 14.654.759,22 3.952.420,378 3,7078 3,7263 3,7078 -0,25% -1,85%
Πειραιώς A/K Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων (R) 11.972.961,20 1.364.108,469 8,7771 8,8210 8,7771 -0,26% 0,00%
Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (R) 125.014.905,27 23.886.028,787 5,2338 5,2600 5,2338 0,04% 0,15%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Χρηματαγοράς
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Βραχυπρόθεσμο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (R) 249.156.648,95 21.450.925,230 11,6152 11,6152 11,6152 0,00% -0,18%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό (R) 48.268.065,24 3.801.883,231 12,6958 12,7593 12,6958 -0,16% -1,07%
Πειραιώς Μικτό ESG Responsible Investing Fund of Funds (R) 135.768.854,86 61.535.116,661 2,2064 2,2340 2,2064 0,08% 1,76%
Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό (R) 52.168.633,07 12.052.796,440 4,3283 4,3824 4,3283 -0,12% 5,37%
Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό (R) 22.934.769,90 1.132.684,063 20,2482 20,5519 20,2482 -0,25% 13,09%
Πειραιώς Fund of Funds Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό (R) 4.081.024,22 944.214,153 4,3221 4,3869 4,3221 0,62% 6,92%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για το κεφάλαιο PiraeusInvest

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest European Equity - - - - - - -

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest European Bond - - - - - - -
PiraeusInvest Enhanced Liquidity EUR Fund - - - - - - -
PiraeusInvest Enhanced Liquidity USD Fund - - - - - - -

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.


Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest Global Conservative Balanced FoFs - - - - - - -
PiraeusInvest Global Balanced FoFs - - - - - - -
PiraeusInvest Global Aggressive Balanced FoFs - - - - - - -

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.

Νομισματικές Ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ).

Νομισματικές ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ)
Νόμισμα Κωδικός Ποσό
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ CHF 1,0963
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ USD 1,1951
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ JPY 132,4400