Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης

Δελτίο Αποτίμησης 29/5/2020

Συμπληρώστε ημέρα, μήνα και έτος για το Δελτίο αποτίμησης της ημερομηνίας που αναζητάτε.

Συμπληρώστε την ημερομηνία

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού (R) 54.567.823,06 16.193.108,654 3,3698 3,4203 3,3698 -1,55% -28,73%
Πειραιώς A/K Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού (R) 21.600.735,47 24.523.858,788 0,8808 0,8940 0,8808 -1,32% -24,58%
Πειραιώς A/K Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού (I) 424.225,52 131.643,015 3,2225 3,2225 3,2225 -2,08% -25,66%
Πειραιώς A/K Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού (R) 5.564.987,27 2.321.968,133 2,3967 2,4327 2,3967 -1,22% -16,03%
Πειραιώς A/K US Μετοχικό Εξωτερικού (R) 4.711.494,54 388.456,086 12,1288 12,3107 12,1288 -0,65% -1,00%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 


Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Μικτό Εσωτερικού (R) 31.376.583,13 11.959.333,790 2,6236 2,6564 2,6236 -0,78% -14,58%
Πειραιώς A/K Εισοδήματος Μικτό (R) 5.749.764,73 672.350,119 8,5517 8,5517 8,5517 -0,34% -14,48%
Α/Κ Επικουρικής Ασφάλισης Μικτό Εξωτερικού (I) 756.113,20 52.030,391 14,5321 14,5321 14,5321 -0,55% -6,68%
Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό (R) 11.400.379,61 4.789.246,296 2,3804 2,4102 2,3804 -0,59% -8,33%
Πειραιώς A/K Μικτό Διεθνές (R) 7.449.116,09 892.235,217 8,3488 8,4532 8,3488 -0,71% -4,41%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος Μικτό (R): Έναρξη κατηγορίας μεριδίων R την 16/01/2020


Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Ομολόγων Εσωτερικού (R) 54.110.981,67 3.245.415,935 16,6730 16,7564 16,6730 -0,12% 0,70%
Πειραιώς A/K Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας (R) 147.624.380,51 14.127.730,728 10,4493 10,5015 10,4493 0,30% -6,49%
Πειραιώς A/K Διεθνές Κρατικών Ομολόγων (R) 13.921.458,81 3.552.061,708 3,9193 3,9389 3,9193 -0,35% 3,59%
Πειραιώς A/K Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων (R) 9.682.300,30 1.091.018,758 8,8745 8,9189 8,8745 -0,30% 1,04%
Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (R) 56.384.352,21 11.167.595,305 5,0489 5,0489 5,0489 0,10% -3,44%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Χρηματαγοράς
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Βραχυπρόθεσμο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (R) 98.717.805,92 8.477.994,516 11,6440 11,6440 11,6440 0,00% -0,09%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό (R) 21.012.816,25 1.617.669,344 12,9896 13,0545 12,9896 -0,38% 2,18%
Πειραιώς Fund of Funds Μικτό Αμυντικής Στρατηγικής (R) 26.520.289,20 12.925.379,603 2,0518 2,0774 2,0518 -0,08% -4,50%
Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό (R) 27.307.435,51 6.975.032,283 3,9150 3,9639 3,9150 -0,68% -2,46%
Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό (R) 10.815.739,34 686.023,959 15,7658 16,0023 15,7658 -0,93% -7,84%
Πειραιώς Fund of Funds Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό (R) 1.840.279,29 544.409,224 3,3803 3,4310 3,3803 -1,11% -15,22%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για το κεφάλαιο PiraeusInvest

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest European Equity 1.488.044,75 5.479,731 271,5500 276,3021 271,5500 1,42% -18,10%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest European Bond 2.685.892,66 13.944,799 192,6100 194,5361 192,6100 0,28% -2,74%
PiraeusInvest Enhanced Liquidity EUR Fund 25.945.493,38 2.665.418,614 9,7300 9,8273 9,7300 0,00% -2,01%
PiraeusInvest Enhanced Liquidity USD Fund 12.487.719,37 1.184.133,723 10,5500 10,6555 10,5500 0,09% 1,83%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.


Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest Global Conservative Balanced FoFs 8.583.613,33 812.845,176 10,5600 10,7184 10,5600 0,09% -0,94%
PiraeusInvest Global Balanced FoFs 10.617.555,16 976.656,490 10,8700 11,0331 10,8700 0,09% -0,46%
PiraeusInvest Global Aggressive Balanced FoFs 7.158.406,47 671.449,236 10,6600 10,8199 10,6600 0,38% -2,11%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.

Νομισματικές Ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ).

Νομισματικές ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ)
Νόμισμα Κωδικός Ποσό
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ CHF 1,0695
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ USD 1,1136
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ JPY 119,8000