Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης

Δελτίο Αποτίμησης 15/10/2019

Συμπληρώστε ημέρα, μήνα και έτος για το Δελτίο αποτίμησης της ημερομηνίας που αναζητάτε.

Συμπληρώστε την ημερομηνία

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού (R) 70.756.186,30 16.026.834,637 4,4149 4,4811 4,4149 0,28% 37,04%
Πειραιώς A/K Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού (R) 18.052.115,74 16.305.343,580 1,1071 1,1237 1,1071 0,36% 33,13%
Πειραιώς A/K Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού (I) 601.441,02 147.679,409 4,0726 4,0726 4,0726 0,26% 36,03%
Πειραιώς A/K Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού (R) 5.638.095,05 2.039.186,616 2,7649 2,8064 2,7649 1,02% 17,46%
Πειραιώς A/K US Μετοχικό Εξωτερικού (R) 6.010.414,21 518.283,418 11,5968 11,7708 11,5968 1,14% 19,43%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 


Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Μικτό Εσωτερικού (R) 28.937.284,91 9.731.803,681 2,9735 3,0107 2,9735 0,31% 31,94%
Πειραιώς A/K Ασφαλιστικών Φορέων Μικτό Εσωτερικού (I) 1.088.459,77 157.139,476 6,9267 6,9267 6,9267 0,29% 31,30%
Α/Κ Επικουρικής Ασφάλισης Μικτό Εξωτερικού (I) 804.965,78 52.030,391 15,4711 15,4711 15,4711 0,40% 10,46%
Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό (R) 11.152.713,84 4.334.518,623 2,5730 2,6052 2,5730 0,46% 11,33%
Πειραιώς A/K Μικτό Διεθνές (R) 8.093.348,20 941.175,593 8,5992 8,7067 8,5992 0,57% 11,95%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Ομολόγων Εσωτερικού (R) 56.841.081,98 3.425.583,899 16,5931 16,6761 16,5931 0,20% 26,46%
Πειραιώς A/K Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας (R) 123.761.467,92 11.133.504,559 11,1161 11,1717 11,1161 0,07% 10,57%
Πειραιώς A/K Διεθνές Κρατικών Ομολόγων (R) 12.058.204,90 3.120.918,506 3,8637 3,8830 3,8637 -0,08% 7,68%
Πειραιώς A/K Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων (R) 9.899.325,76 1.118.181,945 8,8531 8,8974 8,8531 0,12% 8,50%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Χρηματαγοράς
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Βραχυπρόθεσμο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (R) 20.926.784,74 1.794.873,354 11,6592 11,6592 11,6592 0,00% 0,18%
Πειραιώς Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (R) 129.020.044,71 24.699.286,200 5,2236 5,2236 5,2236 0,00% 0,36%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό (R) 19.691.769,86 1.523.029,412 12,9293 12,9939 12,9293 0,08% 8,21%
Πειραιώς Fund of Funds Μικτό Αμυντικής Στρατηγικής (R) 16.534.467,18 7.736.956,132 2,1371 2,1638 2,1371 0,13% 6,34%
Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό (R) 30.248.729,56 7.611.885,098 3,9739 4,0236 3,9739 0,42% 11,39%
Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό (R) 16.921.623,00 1.035.712,212 16,3382 16,5833 16,3382 0,84% 18,23%
Πειραιώς Fund of Funds Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό (R) 2.062.923,31 548.396,306 3,7617 3,8181 3,7617 0,40% 7,65%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Piraeus Asset Management Europe

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest European Equity 1.961.620,35 6.222,980 315,2200 320,7364 315,2200 -0,60% 15,88%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest European Bond 4.188.812,23 20.844,537 200,9500 202,9595 200,9500 0,04% 3,04%
PiraeusInvest Enhanced Liquidity EUR Fund 50.166.193,57 5.031.462,078 9,9700 10,0697 9,9700 0,00% 1,01%
PiraeusInvest Enhanced Liquidity USD Fund 15.317.545,82 1.482.877,442 10,3300 10,4333 10,3300 0,00% 2,99%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.


Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest Global Conservative Balanced FoFs 10.003.909,77 955.264,814 10,4700 10,6271 10,4700 0,10% 8,39%
PiraeusInvest Global Balanced FoFs 12.133.333,54 1.142.688,452 10,6200 10,7793 10,6200 0,19% 9,60%
PiraeusInvest Global Aggressive Balanced FoFs 8.376.104,55 794.249,685 10,5500 10,7083 10,5500 0,19% 10,82%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.

Νομισματικές Ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ).

Νομισματικές ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ)
Νόμισμα Κωδικός Ποσό
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ CHF 1,1000
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ USD 1,1030
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ JPY 119,9000