Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης

Δελτίο Αποτίμησης 31/5/2023

Συμπληρώστε ημέρα, μήνα και έτος για το Δελτίο αποτίμησης της ημερομηνίας που αναζητάτε.

Συμπληρώστε την ημερομηνία

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού (R) 168.641.993,01 25.464.216,205 6,6227 6,7220 6,6227 -0,43% 29,66%
Πειραιώς A/K ESG Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό (R) 51.438.311,27 28.675.122,253 1,7938 1,8207 1,7938 -0,10% 27,37%
Πειραιώς A/K Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού (R) 28.482.207,67 8.824.980,165 3,2275 3,2759 3,2275 -1,44% 10,91%
Πειραιώς A/K US Μετοχικό Εξωτερικού (R) 16.170.060,53 998.393,326 16,1961 16,4390 16,1961 0,08% 13,86%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 


Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Μικτό Εσωτερικού (R) 44.321.616,81 12.155.492,233 3,6462 3,6918 3,6462 -0,14% 18,97%
Πειραιώς A/K Εισοδήματος Μικτό (R) 26.566.468,43 2.659.398,060 9,9897 10,1146 9,9897 -0,53% 6,11%
Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό (R) 44.791.552,76 16.718.914,323 2,6791 2,7126 2,6791 -0,48% 7,28%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Ομολόγων Εσωτερικού (R) 58.002.642,38 4.023.637,132 14,4155 14,4876 14,4155 0,25% 4,74%
Πειραιώς A/K Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας (R) 291.514.822,79 26.565.272,981 10,9735 11,0284 10,9735 0,09% 3,87%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 Ομολογιακό Εσωτερικού 186.335.171,56 18.178.073,849 10,2505 10,2505 10,0455 0,15% 4,53%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 398.828.713,20 40.572.568,085 9,8300 9,8300 9,6334 0,20% -1,70%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 II Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 54.719.850,90 5.506.023,579 9,9382 9,9382 9,7394 0,27% -0,62%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 1.186.415,57 118.863,440 9,9813 9,9813 9,7817 0,07% -0,19%
Πειραιώς Α/Κ ESG USD Aggregate Ομολογιακό (R) 16.951.017,41 5.002.305,039 3,3886 3,4055 3,3886 0,91% 1,70%
Πειραιώς A/K ESG EURO Aggregate Ομολογιακό (R) 19.697.758,49 2.381.084,442 8,2726 8,3140 8,2726 0,25% 1,72%
Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (R) 136.708.981,03 28.157.260,714 4,8552 4,8795 4,8552 0,16% 1,53%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

Για το Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό υπολογίζεται μεταβολή από την έναρξη διάθεσης στις 06/02/2023

Για το Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 II Ευρωπαϊκό Ομολογιακό υπολογίζεται μεταβολή από την έναρξη διάθεσης στις 03/04/2023

Για το Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό υπολογίζεται μεταβολή από την έναρξη διάθεσης στις 03/04/2023

Χρηματαγοράς
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (Πρότυπο) (R) 193.603.808,53 16.675.207,149 11,6103 11,6103 11,6103 0,01% 0,54%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό (R) 49.046.414,44 4.210.000,295 11,6500 11,7083 11,6500 0,54% 1,59%
Πειραιώς Low Volatility Fund of Funds Μικτό (R) 84.997.667,14 8.891.393,817 9,5595 9,6790 9,5595 0,19% 0,08%
Πειραιώς Μικτό ESG Responsible Investing Fund of Funds (R) 153.057.737,64 76.188.857,032 2,0089 2,0340 2,0089 0,09% 2,20%
Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό (R) 61.938.510,10 14.479.858,813 4,2776 4,3311 4,2776 0,23% 4,48%
Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό (R) 37.676.691,97 1.792.328,689 21,0211 21,3364 21,0211 -0,59% 8,12%
Πειραιώς Fund of Funds Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό (R) 7.674.597,07 2.168.142,648 3,5397 3,5928 3,5397 -0,79% -0,09%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για το κεφάλαιο PiraeusInvest

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest Enhanced Liquidity EUR Fund 8.968.568,46 965.974,125 9,2800 9,3728 9,2800 0,00% 0,32%
PiraeusInvest Enhanced Liquidity USD Fund 8.801.197,91 869.663,636 10,1200 10,2212 10,1200 0,10% 1,20%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.


Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest Global Balanced FoFs 22.026.412,39 1.957.175,931 11,2500 11,4188 11,2500 0,18% 2,46%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Private | White Label

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Piraeus Private Banking Megatrends Global Equity Fund (P) 12.111.310,06 1.155.253,892 10,4837 10,4837 10,4837 -0,57% 15,57%
Piraeus Private Banking ESG Greece Equity Fund (P) 5.731.784,92 419.132,316 13,6754 13,6754 13,6754 -0,41% 27,13%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Piraeus Private Banking ESG Balanced Fund 17.976.844,99 1.671.794,725 10,7530 10,7530 10,7530 -0,13% 7,34%
Euroxx Hellenic Recovery Balanced Fund (R) 290.065,18 71.041,656 4,0830 4,0830 4,0830 -0,22% 14,56%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Νομισματικές Ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ).

Νομισματικές ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ)
Νόμισμα Κωδικός Ποσό
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ CHF 0,9724
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ USD 1,0683
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ JPY 149,1300