Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης

Δελτίο Αποτίμησης 27/3/2020

Συμπληρώστε ημέρα, μήνα και έτος για το Δελτίο αποτίμησης της ημερομηνίας που αναζητάτε.

Συμπληρώστε την ημερομηνία

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού (R) 43.691.018,91 15.117.762,304 2,8900 2,9334 2,8900 -3,22% -38,87%
Πειραιώς A/K Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού (R) 17.242.240,05 23.272.627,069 0,7409 0,7520 0,7409 -3,07% -36,56%
Πειραιώς A/K Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού (I) 361.430,73 131.643,015 2,7455 2,7455 2,7455 -3,08% -36,67%
Πειραιώς A/K Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού (R) 4.471.690,97 2.085.767,516 2,1439 2,1761 2,1439 -3,58% -24,89%
Πειραιώς A/K US Μετοχικό Εξωτερικού (R) 3.816.772,95 363.985,255 10,4861 10,6434 10,4861 -2,79% -14,41%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 


Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Μικτό Εσωτερικού (R) 27.798.018,89 11.545.955,980 2,4076 2,4377 2,4076 -1,42% -21,61%
Πειραιώς A/K Εισοδήματος Μικτό (R) 5.274.918,73 675.098,219 7,8136 7,8136 7,8136 -1,53% -21,86%
Α/Κ Επικουρικής Ασφάλισης Μικτό Εξωτερικού (I) 720.760,59 52.030,391 13,8527 13,8527 13,8527 -1,56% -11,04%
Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό (R) 10.258.125,92 4.620.221,890 2,2203 2,2481 2,2203 -1,67% -14,50%
Πειραιώς A/K Μικτό Διεθνές (R) 6.870.949,96 891.049,533 7,7111 7,8075 7,7111 -1,60% -11,71%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος Μικτό (R): Έναρξη κατηγορίας μεριδίων R την 16/01/2020


Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Ομολόγων Εσωτερικού (R) 51.446.523,24 3.114.281,854 16,5195 16,6021 16,5195 0,51% -0,22%
Πειραιώς A/K Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας (R) 132.197.759,02 13.651.753,624 9,6836 9,7320 9,6836 0,40% -13,35%
Πειραιώς A/K Διεθνές Κρατικών Ομολόγων (R) 12.935.126,65 3.278.371,297 3,9456 3,9653 3,9456 0,65% 4,28%
Πειραιώς A/K Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων (R) 9.028.587,26 1.060.217,551 8,5158 8,5584 8,5158 0,94% -3,04%
Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (R) 55.286.668,89 11.306.439,513 4,8898 4,8898 4,8898 0,31% -6,48%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Χρηματαγοράς
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Βραχυπρόθεσμο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (R) 99.691.788,48 8.562.449,510 11,6429 11,6429 11,6429 0,01% -0,10%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό (R) 19.248.453,30 1.493.456,079 12,8885 12,9529 12,8885 0,61% 1,39%
Πειραιώς Fund of Funds Μικτό Αμυντικής Στρατηγικής (R) 22.480.526,55 11.428.968,210 1,9670 1,9916 1,9670 -0,31% -8,45%
Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό (R) 24.446.306,44 6.661.152,595 3,6700 3,7159 3,6700 -0,77% -8,56%
Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό (R) 8.561.948,88 623.012,865 13,7428 13,9489 13,7428 -2,21% -19,67%
Πειραιώς Fund of Funds Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό (R) 1.608.641,98 517.550,019 3,1082 3,1548 3,1082 -4,46% -22,05%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για το κεφάλαιο PiraeusInvest

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest European Equity 1.412.109,80 5.531,449 255,2900 259,7576 255,2900 1,54% -23,01%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest European Bond 2.768.616,31 14.505,306 190,8700 192,7787 190,8700 1,22% -3,62%
PiraeusInvest Enhanced Liquidity EUR Fund 26.689.284,13 2.760.840,988 9,6700 9,7667 9,6700 0,21% -2,62%
PiraeusInvest Enhanced Liquidity USD Fund 12.317.892,54 1.189.042,559 10,3600 10,4636 10,3600 0,19% 0,00%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.


Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest Global Conservative Balanced FoFs 8.052.809,55 818.626,886 9,8400 9,9876 9,8400 0,82% -7,69%
PiraeusInvest Global Balanced FoFs 9.815.048,57 982.567,528 9,9900 10,1399 9,9900 1,01% -8,52%
PiraeusInvest Global Aggressive Balanced FoFs 6.521.138,48 671.449,236 9,7100 9,8557 9,7100 1,15% -10,84%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.

Νομισματικές Ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ).

Νομισματικές ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ)
Νόμισμα Κωδικός Ποσό
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ CHF 1,0581
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ USD 1,1075
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ JPY 119,3600