Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης

Δελτίο Αποτίμησης 22/1/2020

Συμπληρώστε ημέρα, μήνα και έτος για το Δελτίο αποτίμησης της ημερομηνίας που αναζητάτε.

Συμπληρώστε την ημερομηνία

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού (R) 80.009.725,62 16.400.313,621 4,8785 4,9517 4,8785 0,14% 3,18%
Πειραιώς A/K Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού (R) 30.971.660,56 25.591.603,851 1,2102 1,2284 1,2102 0,21% 3,62%
Πειραιώς A/K Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού (I) 642.673,23 143.063,943 4,4922 4,4922 4,4922 0,07% 3,63%
Πειραιώς A/K Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού (R) 6.793.143,58 2.363.595,303 2,8741 2,9172 2,8741 -0,44% 0,70%
Πειραιώς A/K US Μετοχικό Εξωτερικού (R) 4.889.727,98 383.113,418 12,7631 12,9545 12,7631 0,28% 4,18%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 


Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Μικτό Εσωτερικού (R) 43.400.277,52 13.863.134,589 3,1306 3,1697 3,1306 0,08% 1,92%
Πειραιώς A/K Εισοδήματος Μικτό (R) 1.803.723,47 179.760,999 10,0340 10,0340 10,0340 -0,16% 0,34%
Α/Κ Επικουρικής Ασφάλισης Μικτό Εξωτερικού (I) 814.344,73 52.030,391 15,6513 15,6513 15,6513 -0,16% 0,51%
Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό (R) 13.007.833,80 4.983.327,204 2,6103 2,6429 2,6103 -0,14% 0,52%
Πειραιώς A/K Μικτό Διεθνές (R) 8.441.670,93 950.608,116 8,8803 8,9913 8,8803 0,02% 1,67%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Ομολόγων Εσωτερικού (R) 62.823.745,87 3.759.944,628 16,7087 16,7922 16,7087 0,10% 0,92%
Πειραιώς A/K Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας (R) 192.191.919,50 17.038.437,575 11,2799 11,3363 11,2799 0,13% 0,94%
Πειραιώς A/K Διεθνές Κρατικών Ομολόγων (R) 11.789.379,48 3.083.801,006 3,8230 3,8421 3,8230 0,16% 1,04%
Πειραιώς A/K Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων (R) 10.220.527,40 1.150.811,447 8,8811 8,9255 8,8811 0,15% 1,12%
Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (R) 77.549.898,77 14.792.427,145 5,2425 5,2425 5,2425 0,02% 0,27%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Χρηματαγοράς
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Βραχυπρόθεσμο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (R) 117.317.582,39 10.067.526,424 11,6531 11,6531 11,6531 0,00% -0,01%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό (R) 21.801.506,13 1.696.787,745 12,8487 12,9129 12,8487 0,26% 1,07%
Πειραιώς Fund of Funds Μικτό Αμυντικής Στρατηγικής (R) 28.018.949,34 12.969.881,972 2,1603 2,1873 2,1603 0,11% 0,55%
Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό (R) 31.097.995,22 7.601.639,194 4,0910 4,1421 4,0910 0,29% 1,93%
Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό (R) 13.041.107,75 737.948,584 17,6721 17,9372 17,6721 0,29% 3,30%
Πειραιώς Fund of Funds Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό (R) 2.347.538,89 578.133,322 4,0605 4,1214 4,0605 0,35% 1,84%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για το κεφάλαιο PiraeusInvest

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest European Equity 1.930.971,16 5.739,074 336,4600 342,3481 336,4600 -0,09% 1,47%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest European Bond 3.694.462,50 18.663,738 197,9500 199,9295 197,9500 0,01% -0,04%
PiraeusInvest Enhanced Liquidity EUR Fund 38.169.714,24 3.845.161,749 9,9300 10,0293 9,9300 0,00% 0,00%
PiraeusInvest Enhanced Liquidity USD Fund 13.089.039,09 1.260.730,643 10,3800 10,4838 10,3800 0,10% 0,19%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.


Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest Global Conservative Balanced FoFs 9.873.513,58 912.258,209 10,8200 10,9823 10,8200 -0,09% 1,50%
PiraeusInvest Global Balanced FoFs 12.221.957,33 1.099.922,926 11,1100 11,2767 11,1100 -0,09% 1,74%
PiraeusInvest Global Aggressive Balanced FoFs 8.201.088,94 738.694,148 11,1000 11,2665 11,1000 -0,18% 1,93%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.

Νομισματικές Ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ).

Νομισματικές ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ)
Νόμισμα Κωδικός Ποσό
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ CHF 1,0757
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ USD 1,1088
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ JPY 121,4000