Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης

Δελτίο Αποτίμησης 8/4/2021

Συμπληρώστε ημέρα, μήνα και έτος για το Δελτίο αποτίμησης της ημερομηνίας που αναζητάτε.

Συμπληρώστε την ημερομηνία

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού (R) 78.984.168,48 16.963.132,649 4,6562 4,7260 4,6562 0,26% 9,20%
Πειραιώς A/K Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού (R) 38.279.342,31 30.475.003,657 1,2561 1,2749 1,2561 0,19% 10,44%
Πειραιώς A/K Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού (I) 582.800,75 130.317,372 4,4722 4,4722 4,4722 0,31% 9,33%
Πειραιώς A/K Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού (R) 18.495.607,94 6.153.331,396 3,0058 3,0509 3,0058 0,46% 10,33%
Πειραιώς A/K US Μετοχικό Εξωτερικού (R) 6.906.952,77 479.201,140 14,4135 14,6297 14,4135 0,53% 10,23%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 


Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Μικτό Εσωτερικού (R) 43.884.395,75 13.790.476,868 3,1822 3,2220 3,1822 0,21% 5,06%
Πειραιώς A/K Εισοδήματος Μικτό (R) 7.131.525,42 721.727,736 9,8812 10,0047 9,8812 0,07% 5,91%
Α/Κ Επικουρικής Ασφάλισης Μικτό Εξωτερικού (I) 848.366,97 52.030,391 16,3052 16,3052 16,3052 0,27% 4,19%
Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό (R) 26.124.812,86 9.638.598,388 2,7104 2,7443 2,7104 0,28% 4,67%
Πειραιώς A/K Μικτό Διεθνές (R) 8.843.536,93 957.038,684 9,2405 9,3560 9,2405 0,31% 5,55%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Ομολόγων Εσωτερικού (R) 96.161.514,03 5.495.603,035 17,4979 17,5854 17,4979 0,23% -1,41%
Πειραιώς A/K Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας (R) 235.945.826,05 20.438.182,612 11,5444 11,6021 11,5444 0,07% 2,36%
Πειραιώς A/K Διεθνές Κρατικών Ομολόγων (R) 15.738.510,66 4.220.234,030 3,7293 3,7479 3,7293 0,22% -1,28%
Πειραιώς A/K Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων (R) 12.280.111,37 1.402.093,561 8,7584 8,8022 8,7584 0,23% -0,22%
Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (R) 102.984.496,47 19.681.522,740 5,2325 5,2587 5,2325 0,07% 0,12%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Χρηματαγοράς
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Βραχυπρόθεσμο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (R) 205.331.166,25 17.663.284,803 11,6247 11,6247 11,6247 0,01% -0,10%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό (R) 44.955.920,37 3.531.974,401 12,7283 12,7919 12,7283 0,11% -0,82%
Πειραιώς Μικτό ESG Responsible Investing Fund of Funds (R) 103.622.905,46 47.186.001,780 2,1961 2,2236 2,1961 0,17% 1,29%
Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό (R) 45.346.670,23 10.615.370,289 4,2718 4,3252 4,2718 0,25% 3,99%
Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό (R) 19.148.888,79 974.690,212 19,6461 19,9408 19,6461 0,53% 9,73%
Πειραιώς Fund of Funds Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό (R) 3.748.773,48 874.423,388 4,2871 4,3514 4,2871 0,67% 6,06%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για το κεφάλαιο PiraeusInvest

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest European Equity 1.461.212,48 5.124,918 285,1200 290,1096 285,1200 -0,39% 4,29%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest European Bond 2.088.702,49 10.820,296 193,0400 194,9704 193,0400 -0,01% -1,65%
PiraeusInvest Enhanced Liquidity EUR Fund 20.274.088,73 2.079.101,929 9,7500 9,8475 9,7500 0,00% -0,31%
PiraeusInvest Enhanced Liquidity USD Fund 13.064.096,99 1.243.075,436 10,5100 10,6151 10,5100 0,00% -0,66%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.


Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest Global Conservative Balanced FoFs 8.356.642,08 745.794,345 11,2100 11,3782 11,2100 -0,27% 2,56%
PiraeusInvest Global Balanced FoFs 10.245.848,76 871.678,258 11,7500 11,9263 11,7500 -0,34% 2,89%
PiraeusInvest Global Aggressive Balanced FoFs 7.557.957,49 649.141,541 11,6400 11,8146 11,6400 -0,34% 3,65%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.

Νομισματικές Ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ).

Νομισματικές ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ)
Νόμισμα Κωδικός Ποσό
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ CHF 1,1010
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ USD 1,1900
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ JPY 130,1500