Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης

Δελτίο Αποτίμησης 2/2/2023

Συμπληρώστε ημέρα, μήνα και έτος για το Δελτίο αποτίμησης της ημερομηνίας που αναζητάτε.

Συμπληρώστε την ημερομηνία

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού (R) 149.107.919,49 26.456.511,829 5,6360 5,7205 5,6360 0,24% 10,34%
Πειραιώς A/K ESG Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό (R) 46.922.834,86 30.280.932,085 1,5496 1,5728 1,5496 0,14% 10,03%
Πειραιώς A/K Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού (R) 30.100.256,20 9.377.560,119 3,2098 3,2579 3,2098 1,52% 10,30%
Πειραιώς A/K US Μετοχικό Εξωτερικού (R) 15.593.363,35 1.031.057,187 15,1237 15,3506 15,1237 1,25% 6,32%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 


Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Μικτό Εσωτερικού (R) 42.471.820,79 12.945.967,010 3,2807 3,3217 3,2807 0,51% 7,05%
Πειραιώς A/K Εισοδήματος Μικτό (R) 27.771.339,35 2.805.745,397 9,8980 10,0217 9,8980 0,60% 5,13%
Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό (R) 46.639.876,94 17.486.289,093 2,6672 2,7005 2,6672 1,30% 6,81%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Ομολόγων Εσωτερικού (R) 56.959.772,59 4.007.716,676 14,2125 14,2836 14,2125 1,13% 3,27%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 Ομολογιακό Εσωτερικού 184.291.225,39 18.277.441,849 10,0830 10,0830 9,8813 0,59% 2,82%
Πειραιώς A/K Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας (R) 301.267.743,85 27.840.327,425 10,8213 10,8754 10,8213 0,46% 2,43%
Πειραιώς Α/Κ ESG USD Aggregate Ομολογιακό (R) 17.600.637,49 5.275.218,885 3,3365 3,3532 3,3365 -0,70% 0,14%
Πειραιώς A/K ESG EURO Aggregate Ομολογιακό (R) 22.302.049,83 2.668.258,193 8,3583 8,4001 8,3583 1,08% 2,77%
Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (R) 144.409.899,10 29.703.691,345 4,8617 4,8860 4,8617 0,65% 1,67%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας


Χρηματαγοράς
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (Πρότυπο) (R) 203.854.256,48 17.644.293,243 11,5536 11,5536 11,5536 0,02% 0,05%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό (R) 51.269.349,61 4.396.845,933 11,6605 11,7188 11,6605 0,52% 1,68%
Πειραιώς Low Volatility Fund of Funds Μικτό (R) 89.977.319,76 9.416.042,672 9,5557 9,6751 9,5557 0,03% 0,04%
Πειραιώς Μικτό ESG Responsible Investing Fund of Funds (R) 163.538.405,60 80.325.391,390 2,0359 2,0613 2,0359 0,93% 3,57%
Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό (R) 65.081.660,03 15.256.062,471 4,2660 4,3193 4,2660 0,83% 4,19%
Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό (R) 39.229.312,72 1.873.420,454 20,9399 21,2540 20,9399 1,41% 7,71%
Πειραιώς Fund of Funds Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό (R) 8.492.809,37 2.262.976,215 3,7529 3,8092 3,7529 0,22% 5,93%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για το κεφάλαιο PiraeusInvest

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest Enhanced Liquidity EUR Fund 9.477.857,49 1.023.294,024 9,2600 9,3526 9,2600 0,00% 0,11%
PiraeusInvest Enhanced Liquidity USD Fund 9.283.340,33 921.181,239 10,0800 10,1808 10,0800 0,20% 0,80%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.


Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest Global Balanced FoFs 22.350.290,57 1.976.851,146 11,3100 11,4797 11,3100 0,35% 3,01%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Private | White Label

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Piraeus Private Banking Megatrends Global Equity Fund (P) 13.213.962,08 1.325.153,606 9,9716 9,9716 9,9716 1,95% 9,92%
Piraeus Private Banking ESG Greece Equity Fund (P) 6.345.607,02 535.773,195 11,8438 11,8438 11,8438 0,15% 10,10%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Piraeus Private Banking ESG World Sustainability Balanced Fund 19.865.456,03 1.880.782,996 10,5623 10,5623 10,5623 1,04% 5,44%
Euroxx Hellenic Recovery Balanced Fund (R) 266.252,87 71.041,656 3,7478 3,7478 3,7478 0,04% 5,15%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Νομισματικές Ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ).

Νομισματικές ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ)
Νόμισμα Κωδικός Ποσό
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ CHF 0,9960
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ USD 1,0900
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ JPY 140,1000