Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης

Δελτίο Αποτίμησης 24/2/2020

Συμπληρώστε ημέρα, μήνα και έτος για το Δελτίο αποτίμησης της ημερομηνίας που αναζητάτε.

Συμπληρώστε την ημερομηνία

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού (R) 71.373.753,25 16.936.203,042 4,2143 4,2775 4,2143 -8,45% -10,87%
Πειραιώς A/K Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού (R) 29.714.413,85 28.680.267,868 1,0361 1,0516 1,0361 -8,82% -11,29%
Πειραιώς A/K Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού (I) 560.186,47 143.063,943 3,9156 3,9156 3,9156 -8,17% -9,67%
Πειραιώς A/K Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού (R) 7.612.097,13 2.735.632,327 2,7826 2,8243 2,7826 -3,61% -2,51%
Πειραιώς A/K US Μετοχικό Εξωτερικού (R) 5.315.978,18 417.973,577 12,7185 12,9093 12,7185 -3,07% 3,81%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 


Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Μικτό Εσωτερικού (R) 47.728.122,82 16.109.893,387 2,9627 2,9997 2,9627 -4,30% -3,54%
Πειραιώς A/K Εισοδήματος Μικτό (R) 8.667.942,70 881.625,158 9,8318 9,8318 9,8318 -2,43% -1,68%
Α/Κ Επικουρικής Ασφάλισης Μικτό Εξωτερικού (I) 810.539,26 52.030,391 15,5782 15,5782 15,5782 -1,65% 0,04%
Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό (R) 14.082.175,61 5.431.502,615 2,5927 2,6251 2,5927 -1,76% -0,16%
Πειραιώς A/K Μικτό Διεθνές (R) 8.669.290,08 972.279,202 8,9165 9,0280 8,9165 -1,73% 2,09%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος Μικτό (R): Έναρξη κατηγορίας μεριδίων R την 16/01/2020


Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Ομολόγων Εσωτερικού (R) 78.468.292,83 4.563.625,944 17,1943 17,2803 17,1943 -0,39% 3,85%
Πειραιώς A/K Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας (R) 241.926.954,72 21.297.691,392 11,3593 11,4161 11,3593 -0,62% 1,65%
Πειραιώς A/K Διεθνές Κρατικών Ομολόγων (R) 12.173.175,26 3.095.515,789 3,9325 3,9522 3,9325 0,24% 3,94%
Πειραιώς A/K Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων (R) 10.552.992,34 1.165.886,412 9,0515 9,0968 9,0515 0,09% 3,06%
Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (R) 89.068.595,40 16.894.754,427 5,2720 5,2720 5,2720 -0,17% 0,83%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Χρηματαγοράς
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Βραχυπρόθεσμο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (R) 147.444.952,91 12.653.899,572 11,6521 11,6521 11,6521 0,00% -0,02%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό (R) 24.991.432,03 1.896.035,834 13,1809 13,2468 13,1809 0,07% 3,69%
Πειραιώς Fund of Funds Μικτό Αμυντικής Στρατηγικής (R) 35.462.693,88 16.357.355,520 2,1680 2,1951 2,1680 -0,50% 0,91%
Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό (R) 34.321.429,18 8.334.655,490 4,1179 4,1694 4,1179 -1,35% 2,60%
Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό (R) 14.486.182,75 831.545,187 17,4208 17,6821 17,4208 -3,31% 1,83%
Πειραιώς Fund of Funds Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό (R) 2.284.597,84 596.681,462 3,8288 3,8862 3,8288 -3,39% -3,97%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για το κεφάλαιο PiraeusInvest

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest European Equity 1.889.422,58 5.627,074 335,7700 341,6460 335,7700 -0,51% 1,27%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest European Bond 3.579.836,27 17.908,975 199,8900 201,8889 199,8900 -0,04% 0,94%
PiraeusInvest Enhanced Liquidity EUR Fund 36.126.453,18 3.635.145,829 9,9400 10,0394 9,9400 0,00% 0,10%
PiraeusInvest Enhanced Liquidity USD Fund 12.848.551,60 1.232.712,763 10,4200 10,5242 10,4200 0,00% 0,58%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.


Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest Global Conservative Balanced FoFs 9.816.104,59 889.829,547 11,0300 11,1955 11,0300 -0,45% 3,47%
PiraeusInvest Global Balanced FoFs 12.212.378,35 1.078.741,079 11,3200 11,4898 11,3200 -0,53% 3,66%
PiraeusInvest Global Aggressive Balanced FoFs 8.092.274,97 715.382,059 11,3100 11,4797 11,3100 -0,79% 3,86%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.

Νομισματικές Ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ).

Νομισματικές ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ)
Νόμισμα Κωδικός Ποσό
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ CHF 1,0635
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ USD 1,0850
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ JPY 120,5200