Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης

Δελτίο Αποτίμησης 29/9/2022

Συμπληρώστε ημέρα, μήνα και έτος για το Δελτίο αποτίμησης της ημερομηνίας που αναζητάτε.

Συμπληρώστε την ημερομηνία

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού (R) 130.970.824,28 30.373.602,729 4,3120 4,3767 4,3120 -0,48% -9,89%
Πειραιώς A/K ESG Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό (R) 43.321.591,27 36.385.987,921 1,1906 1,2085 1,1906 -0,57% -11,08%
Πειραιώς A/K Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού (R) 33.462.835,97 13.085.670,484 2,5572 2,5956 2,5572 -1,50% -20,45%
Πειραιώς A/K US Μετοχικό Εξωτερικού (R) 18.690.263,54 1.223.842,856 15,2718 15,5009 15,2718 -3,24% -10,92%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 


Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Μικτό Εσωτερικού (R) 43.282.098,35 15.604.783,986 2,7736 2,8083 2,7736 -0,31% -14,23%
Πειραιώς A/K Εισοδήματος Μικτό (R) 23.061.412,53 2.632.728,470 8,7595 8,8690 8,7595 -0,68% -13,44%
Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό (R) 49.597.078,05 21.161.428,330 2,3437 2,3730 2,3437 -0,89% -16,22%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Ομολόγων Εσωτερικού (R) 30.845.985,30 2.296.469,785 13,4319 13,4991 13,4319 -0,23% -21,26%
Πειραιώς A/K Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας (R) 299.965.245,60 29.094.915,163 10,3099 10,3614 10,3099 -0,06% -11,15%
Πειραιώς Α/Κ ESG USD Aggregate Ομολογιακό (R) 11.889.557,79 3.279.396,978 3,6255 3,6436 3,6255 -1,80% -3,76%
Πειραιώς A/K ESG EURO Aggregate Ομολογιακό (R) 19.737.006,14 2.412.361,309 8,1816 8,2225 8,1816 -0,25% -8,52%
Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (R) 104.119.999,89 21.976.987,518 4,7377 4,7614 4,7377 -0,10% -8,85%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Χρηματαγοράς
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Βραχυπρόθεσμο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (R) 162.267.739,11 14.054.766,559 11,5454 11,5454 11,5454 0,00% -0,37%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό (R) 42.618.444,33 3.561.842,857 11,9653 12,0251 11,9653 -0,74% -7,11%
Πειραιώς Low Volatility Fund of Funds Μικτό (R) 141.509.698,74 14.662.843,463 9,6509 9,7715 9,6509 -0,06% -3,54%
Πειραιώς Μικτό ESG Responsible Investing Fund of Funds (R) 189.475.745,50 98.295.641,502 1,9276 1,9517 1,9276 -0,64% -13,83%
Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό (R) 70.768.020,53 17.061.544,174 4,1478 4,1996 4,1478 -1,36% -9,27%
Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό (R) 41.258.071,37 2.157.140,577 19,1263 19,4132 19,1263 -1,93% -13,12%
Πειραιώς Fund of Funds Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό (R) 8.996.576,68 2.545.766,935 3,5339 3,5869 3,5339 -2,06% -14,78%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για το κεφάλαιο PiraeusInvest

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest Enhanced Liquidity EUR Fund 9.671.601,67 1.042.924,035 9,2700 9,3627 9,2700 0,11% -3,74%
PiraeusInvest Enhanced Liquidity USD Fund 9.414.711,42 946.866,124 9,9400 10,0394 9,9400 0,30% -4,70%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.


Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest Global Balanced FoFs 21.844.344,96 1.980.047,981 11,0300 11,1955 11,0300 -0,18% -12,18%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Private | White Label

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Piraeus Private Banking Megatrends Global Equity Fund (P) 12.139.948,30 1.366.275,478 8,8854 8,8854 8,8854 -2,40% -17,44%
Piraeus Private Banking ESG Greece Equity Fund (P) 6.263.130,14 686.647,230 9,1213 9,1213 9,1213 -0,38% -9,31%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Piraeus Private Banking ESG World Sustainability Balanced Fund 21.762.475,82 2.209.176,852 9,8509 9,8509 9,8509 -1,24% -11,72%
Euroxx Hellenic Recovery Balanced Fund (R) 246.016,89 75.336,205 3,2656 3,2656 3,2656 -0,09% -8,70%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Νομισματικές Ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ).

Νομισματικές ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ)
Νόμισμα Κωδικός Ποσό
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ CHF 0,9585
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ USD 0,9820
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ JPY 142,0000