Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης

Δελτίο Αποτίμησης 28/11/2023

Συμπληρώστε ημέρα, μήνα και έτος για το Δελτίο αποτίμησης της ημερομηνίας που αναζητάτε.

Συμπληρώστε την ημερομηνία

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού (R) 178.753.342,57 25.467.953,304 7,0188 7,1241 7,0188 0,03% 37,41%
Πειραιώς A/K ESG Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό (R) 52.048.146,34 27.692.579,044 1,8795 1,9077 1,8795 -0,27% 33,46%
Πειραιώς A/K Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού (R) 26.533.914,88 8.101.993,172 3,2750 3,3241 3,2750 -0,15% 12,54%
Πειραιώς A/K US Μετοχικό (R) 16.420.879,50 964.494,046 17,0254 17,2808 17,0254 0,22% 19,69%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 


Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Μικτό Εσωτερικού (R) 46.766.327,35 12.342.738,313 3,7890 3,8364 3,7890 0,08% 23,63%
Πειραιώς A/K Εισοδήματος Μικτό (R) 24.626.638,06 2.403.948,758 10,2442 10,3723 10,2442 0,17% 8,81%
Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό (R) 41.747.137,64 15.389.440,155 2,7127 2,7466 2,7127 0,07% 8,63%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Ομολόγων Εσωτερικού (R) 61.959.248,94 4.263.448,754 14,5327 14,6054 14,5327 0,33% 5,59%
Πειραιώς A/K Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας (R) 287.043.829,38 25.619.288,330 11,2042 11,2602 11,2042 0,18% 6,05%
Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2025 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 196.984.204,30 19.946.624,520 9,8756 9,8855 9,7768 0,06% -1,24%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2026 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 262.622.818,47 26.360.733,203 9,9627 9,9727 9,7634 0,13% -0,37%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 Ομολογιακό Εσωτερικού 189.360.180,39 18.040.740,849 10,4963 10,4963 10,2864 0,11% 7,04%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 406.729.007,05 40.302.258,561 10,0920 10,0920 9,8902 0,21% 0,92%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 II Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 59.174.478,70 5.837.981,445 10,1361 10,1361 9,9334 0,20% 1,36%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 30.227.521,06 2.978.758,079 10,1477 10,1477 9,9447 0,27% 1,48%
Πειραιώς Α/Κ ESG USD Aggregate Ομολογιακό (R) 14.865.189,49 4.545.935,657 3,2700 3,2864 3,2700 0,46% -1,86%
Πειραιώς A/K ESG EURO Aggregate Ομολογιακό (R) 17.763.773,52 2.137.500,772 8,3105 8,3521 8,3105 0,23% 2,19%
Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (R) 126.877.098,69 25.798.135,360 4,9181 4,9427 4,9181 0,19% 2,85%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

Για το Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό υπολογίζεται μεταβολή από την έναρξη διάθεσης στις 06/02/2023

Για το Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 II Ευρωπαϊκό Ομολογιακό υπολογίζεται μεταβολή από την έναρξη διάθεσης στις 03/04/2023

Για το Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό υπολογίζεται μεταβολή από την έναρξη διάθεσης στις 03/04/2023

Για το Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2026 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό υπολογίζεται μεταβολή από την έναρξη διάθεσης στις 08/08/2023

Χρηματαγοράς
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (Πρότυπο) (R) 178.293.140,79 15.169.449,565 11,7534 11,7534 11,7534 0,01% 1,78%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό (R) 43.986.641,50 3.829.275,601 11,4869 11,5443 11,4869 0,27% 0,16%
Πειραιώς Low Volatility Fund of Funds Μικτό (R) 80.344.873,47 8.347.406,167 9,6251 9,7454 9,6251 0,03% 0,77%
Πειραιώς Μικτό ESG Responsible Investing Fund of Funds (R) 136.215.926,32 67.523.764,717 2,0173 2,0425 2,0173 0,03% 2,63%
Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό (R) 56.244.242,09 13.134.854,149 4,2821 4,3356 4,2821 0,10% 4,59%
Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό (R) 34.428.829,23 1.597.664,667 21,5495 21,8727 21,5495 -0,16% 10,84%
Πειραιώς Fund of Funds Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό (R) 7.254.371,16 2.047.120,525 3,5437 3,5969 3,5437 0,32% 0,03%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια PiraeusInvest

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest Enhanced Liquidity USD Fund - - - - - - -
PiraeusInvest Enhanced Liquidity EUR Fund - - - - - - -

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.


Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest Global Balanced FoFs - - - - - - -

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Private | White Label

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Piraeus Private Banking Megatrends Global Equity Fund (P) 9.018.198,88 837.349,238 10,7699 10,7699 10,7699 -0,06% 18,72%
Piraeus Private Banking ESG Greece Equity Fund (P) 6.355.309,11 437.479,376 14,5271 14,5271 14,5271 -0,01% 35,04%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Piraeus Private Banking ESG Balanced Fund 14.327.622,64 1.299.530,003 11,0252 11,0252 11,0252 0,02% 10,06%
Euroxx Hellenic Recovery Balanced Fund (R) 517.960,96 123.333,789 4,1997 4,1997 4,1997 0,09% 17,83%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Νομισματικές Ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ).

Νομισματικές ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ)
Νόμισμα Κωδικός Ποσό
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ CHF 0,9643
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ USD 1,0995
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ JPY 161,9300