Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Model Portfolios

Model Portfolios | Χαρτοφυλάκια Απεριορίστου Εντολής 

Εξοικονόμηση χρόνου και σκέψης με Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Απεριορίστου Εντολής

Με την επιλογή του συγκεκριμένου μοντέλου διαχείρισης, η εξειδικευμένη επαγγελματική ομάδα διαχειριστών της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ αναλαμβάνει, με την εμπειρία, τη γνώση, την ικανότητα και την τεχνογνωσία να φέρει την επιθυμητή σχέση κινδύνου - απόδοσης του επενδυμένου κεφαλαίου, χωρίς να απαιτείται η δική σας ενεργή συμμετοχή.  Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζετε τους ιδανικούς αντιπροσώπους των αναγκών σας απέναντι στην πολυπλοκότητα και τις ραγδαίες εξελίξεις των παγκόσμιων αγορών χρήματος και κεφαλαίου, αλλά και την ενεργή διαχείριση που αντιμετωπίζει ουσιαστικά τους κινδύνους, αντιλαμβάνεται έγκαιρα και αξιοποιεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και συνολικά επιτυγχάνει τη δημιουργία ενός  χαρτοφυλακίου  ελάχιστα ευάλωτου και βέλτιστα αποδοτικού.  Η επιλογή αυτή σας προσφέρει:

  • Απεμπλοκή και απελευθέρωσή σας από τη διαχείριση των κεφαλαίων σας, συναισθηματικά και χρονικά 
  • Διαρκή ενασχόληση από πιστοποιημένα και αναγνωρισμένα στελέχη με τη διαχείριση και τις δυνατότητες βέλτιστης απόδοσης 
  • Ελαχιστοποίηση πιθανών εσφαλμένων κινήσεων, χάρη στις επαγγελματικές διαδικασίες, την επενδυτική μεθοδολογία και τις εξειδικευμένες στρατηγικές που ακολουθούμε 
  • Ικανή και αποτελεσματική διαχείριση, εντός του επενδυτικού πλαισίου, που ορίζει το προφίλ, οι ανάγκες και οι στόχοι σας, ο χρονικός ορίζοντας, καθώς και η σχέση κινδύνου και απόδοσης που επιθυμείτε
  • Βέλτιστη εφαρμογή επενδυτικής στρατηγικής με αριστοτεχνική κατανομή των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου σας σε επιλεγμένες και αξιολογημένες κατηγορίες και προϊόντα 
  • Δυναμική διαχείριση, με τακτικούς ελέγχους και αναθεώρηση των κινήσεων, ώστε να βελτιστοποιείται διαρκώς η σχέση απόδοσης και κινδύνου και να διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή η επίτευξη των στόχων
  • Τακτική και λεπτομερής ενημέρωση, άμεση πρόσβαση και ανάλυση των επενδυτικών θέσεων, ώστε να μπορείτε να κατανοείτε την πορεία, τη φύση αλλά και τους κινδύνους της επένδυσής σας.